3 ราศีนี้ มี เกณฑ์ รั บโช ค รับทรั พย์ก้อ นโต รับโช คก้อนใหญ่

3 ราศีนี้ มี โช ค รับทรั พย์ก้อ นโต รับโช คก้อนใหญ่

เม ถุน

ชาวเมถุนเป็นร าศีที่มีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวเองมีบุคลิกเด่นชัด 2 แบบเหมือนคนสองคนรวมอยู่ในคนเดียวกัน

อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายขึ้นกับบุคคลและสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ชิดบ างครั้งบ างขณะคิดฝันล้มๆ แล้ง

ถ้าชีวิตนี้ไม่มีการสนุกสนานรื่นเริงหรือพบปะสนทนากับผู้คนมันจะน่าเบื่อมากสำหรับชาวเมถุน คนที่ได้อยู่ใกล้ชิด

จะไม่เคยรู้สึกเซ็งเป็นอันข าดแม้มันไม่ใช่ความบันเทิงให้ความตลกขบขัน แต่มันก็น่าตื่นเต้นอย่ างบอกใครเชียวล่ะ

ชาวเมถุนมีชีวิตอยู่ในโลกของความฝันไม่ค่อยยอมรับหรือมองโลกในแง่ความเป็นจริงเขาชอบแสวงหาความรู้

ร าศีที่ 4 คือร าศีตุลย์ ชาวตุลย์เป็นร าศีที่ได้ชื่อว่าทรงเสน่ห์มากที่สุดในโลกเนื่องจากเขาสุภาพอ่อนโยน

มี น

ชาวมีน มีบุคลิกที่ขัดแย้งกันในตัวเอง บ างครั้งทำให้คนอื่นๆ รวมทั้งตัวเขาเองงงงวยได้เสมอ เพร าะสัญลักษณ์

คือปลาคู่ซึ่งว่ายทวนน้ำกัน แต่ผูกติดไว้ด้วยกันดึงกันไปดึงกันมาเหมือนชักคะเย่อเขาจึงไม่ค่อยมีความมั่นใจในตนเอง

และย ากที่จะตัดสินใจ ลักษณะเด่นคือ มีความรู้สึกไว อารมณ์อ่อนไหวง่ายเต็มไปด้วยความรักเสน่หา ความอบอุ่น

มีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจมากกว่าร าศีใดๆ มารวมกันเสียอีกเป็นมิตรที่มีค่ าและซื่อสัตย์ไว้ใจได้

มั ง ก ร

มีลักษณะเด่น คือ มีความทะเยอทะย านสูงสุดเหนือร าศีใดๆ มีพลังจิตหรือความตั้งใจที่แน่วแน่ ชีวิตและพฤติกรรมต่างๆ

ถูกควบคุมด้วยความทะเยอะทะย านนี้เขารักงานเป็นอันดับแรกถ้าลองได้ตั้งใจแล้วไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้

เขามุ่งมั่นสูงขึ้นเรื่อยๆทุ่มเทหัวใจและวิญญานให้กับสิ่งที่เขาทำ เขามองหา ความสมบูรณ์แบบเสมอ

เอาจริงเอาจังกับชีวิตมากไป

•เป็นค วามเชื่อส่วนบุคคลโ ปรดใช้วิจ ารณญาณในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *