เสาไฟปลาบึกเสียบไม้ 22 ต้น ในส วนสาธารณะ อ.เชียงของ

เสาไฟปลาบึกเสียบไม้ 22 ต้น ในส วนสาธารณะ อ.เชียงของ

นับเป็นขข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก หลังสังคมออนไลน์ตั้งคำถาม

และวิพากษ์วิจารณ์การติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างว่าใช้งบประมาณคุ้มค่าหรือไม่

ทั้งเสาไฟกินรี และ รูปเครื่องบิน โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าใช้งบประมาณสูงเกินไปหรือไม่

ล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพ เสาไฟปลาบึกเสียบไม้ ใน ในโครงการปรับภูมิทัศน์

บริเวณสวนสาธารณะด่านชายแดน พื้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยระบุว่า

“โคมไฟประติมากรรมปูนปั้น” สร้างเสร็จมาแล้ว 4 ปี งบประมาณราว 1.4 ล้าน

จำนวน 22 ต้น เมื่อหารเฉลี่ยแล้วจะตกที่ต้นละ 6.5 หมื่นบาท

ทั้งนี้มีการตั้งคำถามในเชิงคุณค่า ระบุว่า ปลาบึกติดอันดับปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หลายพื้นที่เชื่อว่าเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์ แต่ปูนปั้นชุดนี้ได้ลดคุณค่าปลาบึกลงเยอะ

เหมือนปลาช่อนถูกเสียบไม้ย่างไฟมากกว่า

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *