May 27, 2022

ปลูกต้นไม้ 9 ชนิด ในห้องนอน ช่วย ฟอกอา กาศ ดี หลับสนิทตลอดดทั้งคืน

1 ว่านหางจระเข้

เป็นพันธุ์ไม้ที่เป็นอมตะ นิยมนำมาปลูกเพื่อนำมาใช้ เพราะนอกจากคุณประโยชน์เรื่องความสวยความงามแล้ว

แล้วยังมีประโยชน์ในเรื่องรัก ษ าแผ ลผิวหนังได้ด้วย ในว่านหางจระเข้นั้นยังสามารถช่วยคุณนอนหลับสนิทได้ดี

เพราะเวลาที่เราหลับว่านหางจระเข้จะคายอ อก ซิ เจ นออกมาในเวลากลางคืน หลับสบายมากขึ้น

วิธีการปลูกไว้ในห้องนอน ให้เราเตรียมดินมาผสมกับปุ๋ยคอกและปุ๋ยมะพร้าวลงในกระถางที่เตรียมไว้

จากนั้นทำการแยกหน่อจากต้นที่สมบูรณ์บางส่วนมาปักลงในกระถาง อย่ากดบินจนแน่นเกินไป ดูแลรดน้ำเพียงเล็กน้อยโดนแดดบ้างรำไร

2 เศรษฐีเรือนใน

เป็นชื่อที่ฟังแล้วไพเราะมากเศรษฐีเรือนในจัดว่าเป็นต้นไม้ที่ดูดส า รพิ ษในอาคารได้ดี มีการวิจัย

ว่ามีคุณสมบัติช่วยจัดการกับสา รฟอร์ มา ลดี ไฮ ด์ ที่เป็นสา รที่ทำให้เกิดโ ร คม ะ เ s็ง

ในอากาศได้ที่ 90% ซึ่งเป็นสา รที่มาจากวัสดุก่อสร้างภายในบ้าน หากเรานำเศรษฐีเรือนในมาตั้งไว้ในห้องนอน

จะสามารถช่วยจัดการกับพวกนี้ให้หมดไป พร้อมกับเศรษฐีเรือนในจะผลิตออกซิเจนให้เราได้นอนหลับสบาย

วิธีการปลูกให้นำต้นอ่อนไปปลูกลงในกระถาง ที่มี ดินร่วนส่วนผสมกับทรายและเศษหินในการดูแล

รดน้ำปานกลางและต้องให้โดนแดดรำไร

3 มะลิ

ด้วยกลิ่นของมะลิที่หอมจะช่วยชโลมจิตใจ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย และยังช่วยลดความเครียด

ทำให้คุณนอนหลับสบายไม่หลับๆตื่นๆในเวลากลางคืน จะช่วยให้นอนหลับได้อย่างเต็มที่พร้อมตื่นขึ้น

มาด้วยความสดชื่นในวันใหม่ วิธีการปลูกในห้องนอนก็ง่ายๆ เพียงปลูกต้นมะลิลงกระถาง ที่มี

ดินร่วนผสมกับปุ๋ยคอกในอัตราที่เท่ากัน รดน้ำทั้งเช้าและเย็นให้โดนแดดบ้างนิดหน่อยในแต่ละวัน

4 ปาล์มไผ่

เป็นต้นไม้ที่ทรงคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยจัดการดูดส า รwิ ษ

ในอากาศที่พักผ่อนอยู่ ทำให้หายใจได้อย่างบริสุทธิ์ ทั้งยามตื่นหรือยามหลับ

วิธีการปลูกถั่วงอกง่ายๆคือการนำหน่อราก 3 ราก ปลูกลงในกระถางที่ดินร่วนซุย 2 ส่วน

ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน และเศษไม้ผุ 1 ส่วน การดูแลรดน้ำคนรดน้ำให้ชุ่ม

แต่ไม่มากเพียงวันละ 1 ครั้งเท่านั้น และตั้งในที่ที่มีแดดโดนโดยตรง

5 วาสนา

ต้นไม้มงคลชนิดนี้จะช่วยฟอกอากาศในห้องนอน ช่วยให้เราหายใจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

ส่งผลให้เรานอนหลับสบาย วิธีการปลูกทำได้ง่าย เริ่มจะผสมดินร่วน 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก และแกลบ 1 ส่วน

ใส่ลงไปในกระถางที่เราเตรียมไว้ขนาด 10 ถึง 18 นิ้ว จากนั้นให้นำต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วมาปลูก

หมั่นรดน้ำทั้งเช้าและเย็น ควรตั้งอยู่ในที่ที่มีแดดรำไร

6 เยอบีร่า

ต้นไม้ชนิดนี้ถ้าได้ปลูกในห้องนอนตั้งแต่ช่วยฟอกอากาศให้สดชื่นแล้วยังจะช่วยลดสา รที่

ทำให้เกิดภู มิแ พ้ได้เป็นอย่างดี ช่วยให้คุณนอนหลับได้อย่างสบาย วิธีการปลูกน้ำให้แยกหน่อที่มี 1 ยอด

และมีราก 3 รากออกมา ให้เล็มรากและใบออกอย่างละนิดหน่อยเพื่อลดการคายน้ำ จากนั้นปลูกลงดินทรายและขุยมะพร้าว

ข้อควรระวังอย่าให้ดินกลบยอด การดูแลรดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่มาก ควรตั้งในที่ร่มและมีแแดดรำไร

7 พลูด่าง

นอกจากความสวยความงามแล้วยังสามารถช่วยในเรื่องลดฝุ่นในอากาศได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ และลดเ ชื้ อรา

ในอากาศได้ถึง 78 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้หากนำพลูด่างมาไว้ในห้องนอน ก็จะช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์

ทำให้เรานอนหลับได้อย่างสบาย ลดเรื่องอาการภู มิ แพ้ได้ วิธีการปลูกนั้นให้นำต้นที่สมบูรณ์มาปลูกลงในดินแกลบ

ขุยมะพร้าว หรือเศษใบไม้ ในจำนวนอัตราที่เท่าๆกัน หากต้องการปักไว้ในแจกัน ให้ใช้แค่น้ำสะอาดเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอการปลูก

8 เดหลี

ต้นไม้ชนิดนี้จะช่วยลดฝุ่นละอองในอากาศได้ดี ทั้งยังจะช่วยผลิตความชื้นในอากาศได้เพิ่มขึ้นมากถึง 5 เปอร์เซ็นต์

เพื่อจัดการกับเชื้ อโร คในอากาศที่ก่อให้เกิดอาการภู มิแ พ้ได้ พร้อมทั้งช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจ

ช่วยให้นอนหลับสบายตลอดทั้งคืน วิธีการปลูกให้แยกกอออกจากต้นที่สมบูรณ์ มาปลูกในกระถางที่มี ดินร่วน 2 ส่วน

ทราย 1 ส่วนเศษไม้ผุ 1 ส่วน ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้ 1 ส่วน การลดน้ำให้พอชุ่มเป็นประจำทุกวัน

ตั้งในที่ที่มีแดดรำไร และที่สำคัญควรละลายปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก เพื่อบำรุงต้นเดือนละ 2 ครั้งด้วย

9 ลิ้นมังกร

เป็นต้นไม้ที่เหมาะกับการปลูกห้องนอนมากๆ เพราะต้นลิ้นมังกรนั้น จะเป็นต้นไม้ที่ช่วยในการคลายออ ก ซิเ จนออกมา

เพื่อช่วยในเรื่องของการดูดสา รพิ ษต่างๆและดูดคาร์ บอนไ ด ออกไ ซ ด์ในช่วงเวลากลางคืน ในร่างกายของเรานั้นได้

รับอากาศที่บริสุทธิ์อย่างเต็มป อ ด ทั้งยังช่วยให้หลับสนิทมากขึ้น วิธีปลูกที่ง่ายที่สุดก็คือ วิธีการปักชำ

โดยตัดลิ้นมังกรออกจากต้นพันธุ์มา 1 ใบ ความยาวประมาณ 10 cm ปักลงดิน 1 ส่วนที่ผสมด้วยทราย 0.5 ส่วน

และมีส่วนของขุยมะพร้าว2 ส่วน ในการดูแลรดน้ำปานกลาง วันละ 1 ครั้ง แล้วควรวางให้โดนแดดในเวลากลางวัน

ขอบคุณที่มา…

k a p o o k

Leave a Reply

Your email address will not be published.