May 21, 2022

บอกทุกวิ ธี เลี้ยงปูนา ในบ่อ สร้าง รายได้เดือน ครึ่งแสน

เพ าะปูนาใน บ่ อซีเมนต์

การเลี้ยง ปูนามาเลี้ยงใส่ลงไปในบ่อซีเมนต์ที่เป็นพื้นที่ดิน ปูนานั้นจะสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างปกติและมีการเจริญเติบโตได้ดีด้วย

เพราะเนื่องจากว่า มีแหล่งอาหารและมีแหล่งน้ำที่เพียงพอ สำหรับการลงทุนเลี้ยงปูนาควรที่จะมีงบมีต้นทุนอยู่ที่ 20,000 – 30,000 บาท

พื่อเป็นการทำบ่อการซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สำหรับการเลี้ยง

เตรีย มบ่อปูนก รเลี้ยงปูนา

โดยจะมีการสร้างบ่อให้มีความกว้างอยู่ที่ 2 เมตรยาว 3 เมตรซึ่งแล้วแต่พื้นที่ที่ได้มี ความสูงให้มีความสูงประมาณ 90 cm ถึง 1 เมตร

แล้วทำการทำหลังคาเพื่อเป็นการให้ร่มเงา โดยการสร้างบ่อซีเมนต์สามารถทำได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

• บ่อซีเมนต์พื้นปูนให้ทำการเทปูนด้านล่าง แล้วทำการต่อใส่ท่อ PVC เพื่อเป็นการถ่ายน้ำเข้าออก

จากนั้นใส่ดินลงไปเพื่อที่จะเป็นตัวรองพื้นให้สูงขึ้นมาประมาณ 30 เซนติเมตร

• บ่อซีเมนต์ที่เป็นพื้นดินซึ่งวิธีการนี้จะเป็นวิธีที่ใช้ต้นทุนถูกลงมาหน่อย วิธีการเลี้ยงแบบปล่อยให้อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ

เมื่อได้ทำการสร้างบ่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่จะต้องทำต่อไปนั่นก็คือการปลูกพืชพรรณไม้น้ำเพื่อที่จะเป็นแหล่งอาศัยให้กับปูนา

อย่างเช่น ผักตบชวา ผักบุ้ง ซึ่งเป็นผักที่หาได้ง่ายและมีราคาที่ถูกมาก

จากนั้นให้ทำการต่อหัวพ่นสปริงเกอร์ จำนวน 1 หัว เพื่อให้น้ำเพื่อเป็นการเลียนแบบธรรมชาติ โดยจะมีการเปิดให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ

ไม่มีความแห้ง แล้วก็วางเศษไม้ ทางมะพร้าว อิฐบล็อก เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยในการหลบซ่อนตัวแล้วให้วางกะละมังพลาสติกใส่น้ำให้เต็มอยู่เสมอ

หลังจากนั้นให้ปล่อยปูนาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลงไปที่เราหาได้จากธรรมชาติหรือจะซื้อมาก็ได้ จำนวน 1 กิโลกรัมต่อ 1 บ่อ อัตราตัวผู้และตัวเมียอย่างเท่าๆกัน

เคล็ ด ที่คว รรู้

สำหรับบ่อปูนที่พึ่งก่อสร้างเสร็จใหม่ๆ ควรที่จะทำการแช่ด่างทับทิมไว้ประมาณ 7 วัน แล้วจึงล้างทำความสะอาดแล้วก็เติมน้ำลงไปใหม่

หรือจะเลือกเป็นต้นกล้วยทั้งต้นก็ได้ เกลือสินเธาว์ขนาด แช่ไว้ประมาณ 2 อาทิตย์กำลังดี ระหว่างที่เราแช่ก็ควรที่จะขัดบ่อไปด้วย

เพื่อเป็นการจั ด การกับค่า PH ให้มีความสมดุลกับบ่อและน้ำ ส่วนเกลือจะช่วยจั ด การกับโ ร คต่างๆในบ่อ

กา รเพา ะพันธุ์ ปูนา

ตามหลักธรรมชาติการเลี้ยงปูนา ปูนาจะออกลูกปีละ 1 ครั้ง แต่ปัจจุบันมีการบังคับให้ผสม พันธุ์ นอกฤดู เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เร็วขึ้น

ซึ่งทางด้านเกษตรกรได้ให้วิธีการสร้างผลจำลองเพื่อเป็นการหลอกให้ปูเข้าใจผิดว่านี่เป็นน้ำฝน ให้ออกจากรูมาเพื่อผสม พันธุ์

ซึ่งก่อนที่จะผสม พันธุ์สังเกตได้ว่าปูนาส่วนใหญ่จะมีสีที่หลากหลาย อย่างเช่นสีเทา สีดำ สีม่วง สีแดง สีชมพู แต่ปูนหน้าที่จะผสม

พันธุ์ได้ดีที่สุดนั่นก็คือ สีแดงอมสีม่วง พอปูนาเริ่มเจอน้ำฝนตัวก็จะเริ่มมีสีเหลืองม่วงส้ม แล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงอมม่วง

เมื่อปูนาเริ่มจับคู่กันแล้วก็จะแยกย้ายอยู่ในรูใครรู้มัน ตัวผู้จะคอยอยู่ที่ปากรูเพื่อเป็นการเฝ้า ระ วัง เฝ้าดูแล จนกว่าจะออกลูกเป็นตัว

ตัวเมียจึงจะสามารถออกจากรูได้ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 40 ถึง 45 วันเป็นอย่างต่ำ

หลังจากที่ลูกปูออกจากท้องแม่ ประมาณ 3 วันถึง 1 เดือน จะทำการเลี้ยงด้วยไข่แดงต้มสุก หลังจากไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อย

จึงจะจับแยกออก และเลี้ยงต่อไปประมาณ 1 เดือนครึ่ง ก็สามารถจับไปข า ยได้แล้ว

ซึ่งหลังจากที่เราหยุดให้ไข่แดง เราสามารถให้อาหารปลาดุกเม็ดขนาดเล็ก ผสมด้วยข้าวสวยคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วหวานลงไป 1 กำมือ

ในช่วงเวลาเย็นได้ เนื่องจากปูนาจะทำการออกมาหากินในช่วงเวลากลางคืน ควรที่จะหมั่นดูแลบริเวณที่อยู่ของปูให้สะอาด อย่าปล่อยให้มีกลิ่น

ควรที่จะเก็บเศษอาหารที่ปูกินไม่หมดนำไปทิ้ง ควรที่จะเก็บกล้ามปูที่หลุดออก

ระ ยะเวลาใ นการจับปูนา แล ะราคา

ระยะเวลาในการจับปูนา จะอยู่ในช่วงประมาณ 2 เดือนครึ่งถึง 3 เดือน เพื่อที่จะจับขายเ ป็นปูจ๋าสำหรับทอด แต่ถ้าหากอายุ 6 เดือน

เราสามารถเริ่มทำ เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูนาได้ ให้ลูกประมาณ 700-800 ตัว โดยอัตราการรอดขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการเลี้ยงดู

ส่วนใหญ่มักจะรอดประมาณ 450 ตัวถึง 500 ตัว ขายส่งได้กิโลกรัมละ 50 บาท พ่อพันธุ์แม่พันธุ์คู่ละ 50 ถึง 120 บาท

ปล ขึ้นอยู่กับข นาดและสถานที่ในการขาย

โดยส่วนมากรายได้ขอ งชาวเกษตรกรที่เลี้ยงปูนาขั้นต่ำเดือนนึงจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาท หากมีการเลี้ยงอย่างถูกวิธี รู้เคล็ดลับอย่างถูกวิธี

ก็จะประสบความสำเร็จที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะยิ่งเพิ่มรายได้มากเข้าไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในก ารเลี้ยงเป็นสำคัญ

ขอบคุณที่มา…

เ พ จ เ ก ษ ต ร

Leave a Reply

Your email address will not be published.