May 27, 2022

4 นักษัตร นี้ มีเกณฑ์ ด ว งจะ ร ว ย มากเตรียมรับโช คใหญ่

•ปีกุ น•

ปีนักษัตรนี๊ส่วนมากเป็นคนอารมณ์ดี ใจบุญสุนทาน ขี้สงสาร

และชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ แต่มักโดนเอาเปรียบ เพร าะความขี้สงสาร

ของคุณนี่หละ ที่มักนำความเดือดร้อนมาให้คุณเสมอ หลายปีที่ผ่านมาคุณลำบ าก

และเหนื่อยมามาก ดว งชะต าของคุณมีเกณฑ์หมดเคร าะห์หมดโศก

แต่จะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง นอกจากนี๊หลังจากสิ้นเดือนไปแล้ว ด วงโช คลาภโดดเด่นมาก

มีโอกาสได้จับเงิ นหลักแสนหลักล้าน ในเดือนนี๊จะถูกหวยก็ได้จากการค้าขาย

หรือการทำงานบอกได้เลยว่ามีเข้ามาแน่นอน

•ปีเถ าะ•

คนเกิ ดในปีนักษัตรนี๊ส่วนมากเป็นคนใจดี นิสัยดีเป็นมิตรกับคนรอบข้าง

ไม่คิดร้ ายกับใคร และด้วยความดีของคุณนี่เองทำให้มักมีคนที่คอยช่วยเหลือ

คุณอยู่เสมอเป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ และยังเป็นคนด วงแข็งอีกด้วย

ที่สำคัญดว งหลังจากเดือนนี๊จะเริ่มเปลี่ยน คุณจะเจอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือ

ในด้านต่างทั้งการเงิ นการงานรวมไปถึงการใช้ชีวิต ดว งชะต าจะดีขึ้น

จะมีโช คลาภวาสนาส่งด วงยังมีเกณฑ์ถูกหวย อย่ าลืม เสี่ ย งโช คกันเอาไว้บ้ าง

อาจถูกร างวัลใหญ่ได้จับเงิ นล้าน

•ปีระ กา•

เป็นคนที่ไม่คอยชอบอยู่นิ่งๆ มักหาความรู้อยู่เสมอ ที่ผ่านมาเหมือนจะมีอุปสรรค

เยอะหน่อยมีคู่แข่งในทุกด้าน เรียกว่าทำอะไรก็ต้องมีอุปสรรค มีคนคอยขัดขวาง

แต่ไม่ต้องสนใจเพร าะต่อไปเขาจะทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว เพร าะด วงชะต าคุณ

กำลังเปลี่ยนแปลงไปส่วนด วงเกี่ยวกับโช คลาภ มีเกณฑ์ได้รับทรั พย์ก้อนโต มีโอกาส

ถูกหวยรว ยเบอร์ด้านการงานจากนี๊ไปจะมีโอกาสได้ขยับขย ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งใหม่

ผู้ใหญ่เข้าใจมากขึ้นแถมยังมี คนเข้ามาคอยช่วยเหลือ ทำให้การงานรุ่งกว่าแต่เดิมมาก

และมีเงิ นเข้ามามากขึ้น

•ปีช วด•

ปีนี๊มักเป็นคนขยันปรับตัวเก่งและมักเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่ างรวดเร็วการใช้ชีวิตของคุณเอง

ส่วนใหญ่ดำเนินไปอย่ างปกติเหมือนคนทั่วไป แต่มักมีคนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้เสมอ

ทำให้ไม่ว่าทำอะไรก็มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือร าบรื่นเท่าที่ควรแต่ก็ไม่ต้องกังวล

มากจนเกินไปทำดีเข้าไว้มาก และให้คิดดีอยู่เสมอเดี๋ยวคนที่คิดร้ ายก็จะแพ้ภั ยตนเองและ

หลีกหนีหายไป หรือถึงคิดร้ ายก็ไม่สามารถทำอะไรได้ได้แต่คิดอิจฉาตาร้อนเท่านั้นเอง

และหลังจากปลายเดือนนี๊ไปแล้ว ด วงชะต าของคุณมีเกณฑ์จะพบกับความสำเร็จที่ดี

•เป็นค วามเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิ จารณญาณ ในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published.