May 28, 2022

ลง ทุนน้ อย พื้น ที่ไม่มาก สร้างรา ยได้ 6 หลัก

วันนี้เรามีการสร้างอาชีพ ที่รายได้งาม ลงทุนไม่มากมาฝากคนที่กำลังหางานอยู่ นอกจากอาหารทะเลอย่างหมึก หรือปู

แล้วกุ้งแม่น้ำก็ถือว่าเป็นที่นิยมและมีราคาสูงมากเช่นกัน ในสมัยนี้คนเริ่มหันมาสนใจการเลี้ยงกุ้งแม่น้ำเพื่อส่งขายกันเป็นอย่างมาก

หลายคนอาจลงทุนขุดบ่อหรือเลี้ยงในบ่อซีเมนต์แต่แบบนั้นก็มีการลงทุนที่สูงและใช้พื้นที่อย่างมาก แต่ในวันนี้เรามีวิธีในการเลี้ยงกุ้งแม่น้ำ

ที่ใช้พื้นที่น้อย ลงทุนไม่แพงแต่สามารถสร้างรายได้อย่างดีมาฝากให้สำหรับผู้ที่สนใจ และวิธีในการเลี้ยงกุ้งแม่น้ำที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้

นั้นใช้เพียงขวดน้ำหรือชั้นกล่องพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม ให้เป็นลักษณะคล้ายกับสระน้ำเล็กๆให้กุ้งอยู่ แล้วหาวัสดุจำพวกท่อน้ำ

นำมาตัดเป็นท่อน ท่อนละ 3-4 นิ้ว เป็นที่หลบซ่อนของกุ้ง ใช้พื้นที่ไม่กี่ตารางเมตร อาจจะเรียกได้ว่าเป็น กุ้งคอนโด

เพราะสามารถเลี้ยงในขวดน้ำพลาสติกได้ และวางตั้งซ้อนกันได้หลายขวดเป็นชั้นๆ คล้ายคอนโดมิเนียม

วิธีใน การเลือกซื้ อพันธุ์กุ้ง

หากต้องการเพาะพันธุ์เองเริ่มจากหาพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามมาประมาณ 3 คู่ นำมาเลี้ยงไว้ในตู้ปลา และพอได้ลูกกุ้ง

ครั้งแรกประมาณ 500 ตัว เราก็หาขวดพลาสติกนำมาเจาะรูเป็นช่องเพื่อนำอาหารใส่ลงไปได้ และเจาะรูเล็กๆ ประมาณ 4-5 รู

เพื่อระบายอากาศในขวด แต่หากต้องการได้ลูกกุ้งมาเลี้ยงเองโดยไม่เพาะพันธุ์ ให้เลือกซื้อลูกกุ้งขนาดประมาณ 4-5 เซนติเมตร

พันธุ์กุ้งที่ดีควรมีการว่ายน้ำ ปราดเปรียว แข็งแรง สาเหตุที่ใช้ตัวขนาดนี้เพราะมีอัตราการรอดที่สูงกว่า ถ้าขนาดเล็กกว่านี้อัตราการรอดจะต่ำมาก

วิธี ในก รหมุนเวีย นน้ำ

ระบบน้ำและการหมุนเวียนน้ำถือหัวใจสำคัญของการเลี้ยงกุ้ง โดยน้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งจะใช้น้ำประปาก็ได้ แต่ต้องผ่ านกระบวนการในการจัด

การคลอรีนออกแล้ว น้ำมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 7-8 ส่วนระบบการหมุนเวียนของน้ำนั้นจะใช้วิธีสูบน้ำไปในท่อพีวีซี แล้วเจาะ

รูให้น้ำหยดลงมาตรงช่องที่วางขวดไว้พอดี เพื่อให้เกิด การหมุนเวียนของน้ำในขวดพลาสติก อัตราการปล่อยน้ำในเวลา 1 นาที

ควรจะให้น้ำไหลเข้าขวดได้ประมาณ 600-800 ซีซี น้ำที่ล้นออกมาจากขวดจะไหลตกลงสู่บ่อพักด้านล่าง ซึ่งทำเป็นบ่อคอนกรีตที่มีกรวด

และหินช่วยกรองเศษอาหารไว้ น้ำที่ผ่ านกระบวนการนี้จะใสสะอาดพร้อมที่จะสูบขึ้นมาใช้ใหม่ ในวันแรกที่ปล่อยกุ้งลงในขวด ไม่ควรให้อาหารกุ้ง

ควรให้ในวันถัดมา โดยให้วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็นในอัตราส่วน 5 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวกุ้ง และสำหรับการเลี้ยงจำนวนมากๆ

ให้นำขวดพลาสติกมาวางซ้อนๆ กัน เจาะรูด้านบนขวดขนาดเท่าฝาขวด ไว้เติมน้ำและให้อาหาร นำลูกกุ้งมาใส่ ขวดละ 1 ตัว

เลี้ยงตัวยาวประมาณ 1 นิ้ว ก็นำมาขายตัวละ 10-17 บาท ในแต่ละเดือน

เทค นิคที่ช่ วยใ ห้กุ้งโตไว

สำหรับเทค นิคที่ช่วยให้กุ้งโตไว ให้นำอาหารที่เราใส่ให้กุ้งคลุกอาหารเสริมวิตามินเข้าไปด้วย กุ้งจะได้โตไวขึ้น พร้อมสร้างระบบน้ำวน

แต่หากไม่สะดวกต้องเปลี่ ยนถ่ายน้ำบ่อยๆ โดยถ้าน้ำเริ่มขุ่นให้รีบเปลี่ ยนทันที และควรเติมผงแร่ธาตุลงไปในน้ำทุกครั้งที่เปลี่ ยนถ่ายน้ำ

ซึ่งผงแร่ธาตุจะช่วยให้กุ้งลอกคราบได้เร็วขึ้น ทำให้กุ้งเพิ่มขนาดตัวเร็วขึ้นด้วย สิ่งที่สำคัญคือน้ำต้องสะอาดและออกซิเจนในน้ำต้องเพียงพอ

ที่สำคัญอย่าไปเปิดดูกุ้งบ่อยเกินไปเพราะเป็นการรบกวน กุ้งแม่น้ำชอบความส่วนตัวและความสงบ ถ้าไปส่องดูบ่อยๆ กุ้งจะตกใจไม่กล้าออกมากิน

อาหารและทำให้โตช้าได้

ต้น ทุนแล ะราคาขา ย

ต้นทุนเบื้องต้นของการเลี้ยงขึ้นอยู่กับปริมาณกุ้งที่เราเลี้ยง ถ้าทุนน้อยก็อาจใช้ขวดพลาสติกใช้แล้ว หรือถ้าใครพอมีทุนก็หาซื้อชั้นคอนโด

เลี้ยงกุ้งสำเร็จรูปมาเลี้ยงก็สะดวก และไม่ต้องยุ่งยากกับการทำระบบน้ำ ราคาแล้วแต่ขนาด มีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันบาท ส่วนต้นทุน

อาหารประมาณ 300 บาทต่อรารางเมตร ะยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 5-6 เดือนจะเริ่มจับขายได้ มีผู้เลี้ยงบางรายที่ทดลองเลี้ยง 6 ชั้น 48 กล่อง

สามารถจับขายได้ในเวลา 6 เดือน มีรายได้กว่า 50,000 บาท โดยราคาขายเป็นไปตามขนาด หากมีคนมารับซื้อราคาประมาณ 300-1,300 บาท

ซึ่งพอไปถึงร้านอาหารราคาขายให้ลูกค้าในร้านอาจพุ่งไปถึงกิโลกรัมละ 800-1,300 บาท แต่ถ้าเราขายพ่อแม่พันธุ์ราคาขายจะสูงถึงคู่ละ 1,300 บาทเลยทีเดียว

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นหรือสนใจที่จะเลี้ยงกุ้งแม่น้ำอาจลองเลี้ยงและทำระบบในปริมาณที่น้อยก่อน อาจจะใช้เวลานานกว่าที่จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

แต่หากมีความชำนาญในการเลี้ยงวางแผนให้สามารถนำกุ้งออกขายได้ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันก็สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างงามเลยทีเดียว

ขอบคุณที่มา…

c h e e c h o n g r u a y

Leave a Reply

Your email address will not be published.