May 22, 2022

สงขลา พบคลัสเตอร์ งานแต่ง ยอดส ะสม 3,153 คน

ประชาชนหลายๆคนให้ความสนใจ และติดตามข่าว เกี่ยวกับโควิด อย่างใกล้ชิด นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 82 ราย จากกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงในโรงงาน รอการสอบสวนโรค สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่ซึ่งค้นหาเชิงรุกในชุมชน

สัมผัสร่วมบ้านผู้ติดเชื้อในโรงงาน สัมผัสผู้ติดเชื้อในร้านค้า ห้าง และคลัสเตอร์ใหม่จากร่วมงานแต่ง จ.ปัตตานี พบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวนหนึ่ง

เข้าไปคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ ยอดสะสม 3,153 ราย เสียชีวิต 14 ราย รักษาหาย 2,000 กว่าราย ผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาล 800 กว่าราย

นายจารุวัฒน์ กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปคัดกรองเชิงรุกพนักงานบริษัทสงขลาแคนนิ่งในพื้นที่ อ.สทิงพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่ง

ที่หวั่นว่าจะเกิดการแพร่ระบาดลงสู่ครอบครัวและชุมชน และยังปิดชุมชนป้อม 6 อ.หาดใหญ่ และชุมชนเก้าเส้ง อ.เมืองเข้มข้น

และกรรมการโรคติดต่อกำลังประเมินตลาดศรีภูพลาซ่าหลังห้างไดอาน่าว่ามีความเสี่ยงสูงหรือไม่ หากพบว่ายังมีปัญหาจะมีการปิดตลาด

ขอบคุณที่ม า…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.