May 21, 2022

เกิด 3 ราศี ประตู มีเกณฑ์ ทรัพย์เปิดรับ ควา มรวย

ร าศีพิจิก

(เกิ ดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

หน้าที่การงาน : หลังจากที่ดาวเสาร์ย้ ายออกจากด วงชะต าของชาวร าศีพิจิกก็ส่งผลทำให้ชาวร าศีพิจิกได้กลับมาหายใจหายคอสะดวกอีกครั้ง ช่วงนี้ผ่านชาวร าศีพิจิกอาจเกิ ดอาการเบื่อๆ

เซ็งๆ อย ากจะทำอะไรก็ทำได้ไม่เต็มที่เพร ะมีอุปสรรค เบื่องานเดิม ๆ เบื่อสิ่งเดิมแต่ตอนนี้ด วงเริ่มดีขึ้นแล้ว อุปสรรคที่มีกำลังจะคลี่คลายไป ความสำเร็จครั้งใหญ่กำลังจะเข้ามาแทนที่

โดยเรื่องงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ต้นปี และเปลี่ยนแปลงแบบหนัก ๆอีกทีช่วงหลังเข้าพรรษาปี 2561 โดยความสำเร็จที่คุณจะได้นั้นจะเป็นความสำเร็จที่

เ กิดจากตัวคุณเองไม่ได้มีใครยืนมือเข้ามาช่วยเหลือ

ร าศีเมถุน

(เกิ ดระหว่าง 14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

หน้าที่การงาน : ในปี 2561 เรียกว่าเป็นปีของชาวร าศีเมถุนเลยก็ว่าได้ เพร าะดว งการงานโดดเด่นแซงหน้าหลาย ๆ คนไปไกลจนคนรอบข้างวิ่งตามไม่ทัน

หากแข่งขันกับใครชาวร าศีเมถุนก็จะเป็นตัวเต็งที่มีโอกาสจะประสบชัยชนะก่อนชาวบ้ าน หกใครคิดจะเป็นคู่แข่งกับชาวร าศีเมถุนอาจต้องกลับไปคิดดูอีกรอบ

เพร าะดว งการงานเขามาแรงจริง ๆแถมชาวร าศีเมถุนยังมีเกณฑ์ได้รับผิดชอบงานใหม่โปรเจ็คใหม่ที่ท้าทายความสามารถแต่ด้วยความที่คุณเป็นมือโปรในการทำงาน

เพร าะฉะนั้นทุกอย่ างจึงผ่านไปได้แบบจิ๊บๆ

ร าศีสิงห์

(เกิ ดระหว่าง 17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

หน้าที่การงาน : หลังจากที่ชีวิตของชาวร าศีสิงห์ที่เหมือนกับโดนกดเอาไว้นาน จะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้เพร ามีอุปสรรคขัดขวาง แต่พอก้าวเข้าสู่ปี 2564

ตั้งแต่วินาทีแรกนั้นเมฆหมอกแห่งอุปสรรคเริ่มจางหายไปความสำเร็จเริ่มเข้ามาแทนที่ หากใครทำงานร าชการหรือบริษัทก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปในทิศทางที่ดีขึ้น

หากทำธุรกิจอยู่ก็มีโอกาสที่จะขยับขย ายธุรกิจที่มีใหญ่โตตามความฝันหากใครที่จ้องอย ากจะย้ ายงานเต็มทีก็มีโอกาสได้ย้ ายงานสมใจปร ารถนา

•เป็นค วามเชื่ อส่วนบุคคลโปรดใ ช้วิจารณญา ณในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published.