ทำบุญตามวันเกิด ส่งเสริมให้มีโชค เพิ่มบารมี

ทำบุญตามวันเกิด ส่งเสริมให้มีโชค เพิ่มบารมี

บุญหนุนนำวันจันทร์

ดาวจันทร์นั้นอยู่ในตำแหน่งของธงชัย จึงจำเป็นที่จะต้องเสริมบารมีด้วยการแต่งตัวให้ดูดี แต่งตัวให้ดูมีภูมิฐานสง่าราศี

โดยเฉพาะใบหน้าจะต้องยิ้มแย้มอยู่บ่อยครั้ง ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวจันทร์นั่นก็คือ การบริจาคทาน

การบริจาคเงินทำบุญ การบริจาคน้ำดื่ม การทำบุญกับคนที่ไร้ญาติ ไม่มีที่อยู่ สิ่งที่ควรบูชาและไปสักการะ พระโพธิสั ต ว์กวนอิม

บูชาด้วยกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นๆพร้อมทั้งด อ กมะลิ 1 พวง ถ้าได้ด อ กบุนนาคจะเป็นการดียิ่งขึ้นไป จะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา

การลดอุปสรรคและการสะเดาะเคราะห์ ควรทำหนังสือธรรมะแจก ละเว้นการไม่รับประทาน เ นื้อ สั ตว์ในวันจันทร์

จะเป็นการเสริมด ว งชะต า เพิ่มพูน มหาเสน่ห์ ศัตรูก็จะแพ้พ่ายไปในที่สุด และแ ช S์บุญนี้ให้กับผู้อื่น

ถือว่าเป็นการเสริมสุขเสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

บุญหนุนนำวันอังคาร

ด ว งดาวอังคารนั้น ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างไม่ตรง ต้องแก้ไขด้วยการขยันหมั่นเพียร งานหนักเอางานเบาก็ต้องสู้

ควรใส่บาตรถวายข้าวหอมวันอังคาร ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวอังคารนั่นก็คือ เครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ

เครื่องบรรเทาสิ่งที่ควรบูชาและไปกราบสักการะ พระปางไสย าสน์พระนอน พระพิฆเนศ ควรบูชาด้วยข้าว ขน มอร่อย

กล้วยทอ ดเผือ กทอ ด พร้อมกับด อ กแคขาวหรือ ด อ กดาวเรืองก็ได้ การส่งเสริมให้การงานเจริญรุ่งเรือง มีแต่สิ่งดีๆ

เข้ามาในชีวิตในเรื่องของการลดอุปสรรคและการสะเดาะเคราะห์ ควรภาวนาสวดมนต์ สินกินเจในวันอังคาร ถวายน้ำมันตะเกียง

เพื่อเป็นการเปิดทางให้สว่างไสว สิ่งเหล่านี้ทำเพื่อเป็นการเพิ่มโชคเพิ่มบารมีให้กับตัวผู้ที่ทำ และแ ชS์บุญนี้ให้กับผู้อื่น

ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

บุญหนุนนำวันพุธ

ดาวพุธนั้นอยู่ในตำแหน่งผล จึงควรเสริมด ว งด้วยการพูด พูดให้ไพเราะ งดเว้นการพูด ห ย าบคาย ใส่ ร้ ายคนอื่น

ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวพุธ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ สิ่งพิมพ์หนังสือธรรมะ ควรบูชาหรือไปสักการะ

เจ้าพ่อเ สือ ด้วย เ นื้ อ ห มู หรือท้าวเวสสุวรรณโณ ด้วยไ ข่ ต้มบายศรีและด อ กกุหลาบสีแดง จะส่งเสริมให้การงา

นประสบความสำเร็จ ค้ า ข า ยมีกำไรร่ำร ว ยลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อย ป ลาดุก ปล าไหล

งดเว้นไม่รับประทาน เนื้ อ วั ว ในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโชคลาภให้ตนเอง และแ ชS์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข

เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

บุญหนุนนำวันพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสนั้นอยู่ในตำแหน่งทุ กขัง ควรแก้ไขด้วยการใส่บาตรด้วยข้าวหอม ฟั กทอ ง เผือ ก มัน แตงกวา

ปรุงเป็นอาหารเสี ยก่อน ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวพฤหัส คือ ผ้าไตรจีวรพระพุทธรูป หรือหนังสือตำราต่าง ๆ

ควรบูชาหรือไปสักการะพระพุทธชินราช พระพุทธโสธร หลวงพ่อโต ท้าวมหาพรหมด้วยมะพร้าวอ่อน พร้อมด อ กแคขาว

หรือ ด อ กดาวเรือง จะส่งเสริมการงานให้รุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ

ถือศีลกินเจในวันพฤหัสบดีเพื่อเพิ่มโชคลาภ ที่สำคัญต้องจัดบ้านให้น่าอยู่ และห้ามพูดจาหย าบค าย ถือเป็นการขัดลาภ

และแ ชS์บุญนี้ให้กับผู้อื่นถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

บุญหนุนนำวันศุกร์

ดาวศุกร์นั้นอยู่ในตำแหน่ง ตี น เสาร์ ควรแก้ไขด้วยการปล่อยชีวิต สั ตว์ หรือละเว้นชีวิตผู้อื่น เพื่อแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ

หมั่นทำบุญด้วยอาหารมังสวิรัติหรือกล้วย ปรุงเป็นอาหารเสี ยก่อนในวันเสาร์ หรือทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวเสาร์

คือ ผ้าไตรจีวร เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้าควรบูชาหรือไปสักการะพระปางรำพึง เจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่อุมาเทวี

ด้วยข้าวพร้อมน มและด อ กกุหลาบจะส่งผลให้การงานราบรื่น ปราศจากศัต รูลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์

ทำสมาธิ ถือศีลกินเจในวันเสาร์ เพื่อเพิ่ม โชคการเงินและผู้อุปถัมภ์ ที่สำคัญเสื้อผ้าและชุดชั้นในต้องแยกกัน อย่ าซักรวม

ถือเป็นการขัดลาภยิ่งนัก และแ ชS์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

บุญหนุนนำวันเสาร์

ดาวเสาร์นั้นอยูาในตำแหน่งเบียด ควรแก้ไขด้วยการละเว้นไม่รับประทาน เ นื้อสั ตว์ ใหญ่ในวันเสาร์ ควรทำบุญด้วยสิ่งของ

ที่เป็นตัวแทนดาวเสาร์ คือ ร่ม ฉัตร หลังคา ห้องน้ำ ศาลา โบสถ์ วิหารควรบูชาหรือไปสักการะพระปางนาคปรก พระนารายณ์

ไต่ฮงกง ด้วยพวงมาลัยหล า ยสี ขนาด 1 ศอ ก จำนวน 6 พวง จะสิ่งเสริมการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ

ขึ้นไปลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยน กปล่อยป ลาทุกชนิด เพื่อเพิ่มโชคลาภ ควรใส่อัญมณีสีน้ำเงินเพื่อช่วยให้อารมณ์ดี

หากต้องการให้บริวารดี ควรใส่บาตรด้วยอาหารมังสวิรัติทุกวันเสาร์ และแ ชS์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

บุญหนุนนำวันอาทิตย์

ดาวอาทิตย์ ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ควรแก้ไขในเรื่องของการใส่บาตร ควรถวายด้วยน้ำมัน มะพร้าว

ทำบุญต่อ ด ว งชะต า ด้วยการถวายน้ำมันตะเกียง ตะเกียงไฟ ไฟฉาย อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่าง

เป็นการบ่งบอ กถึงการสว่างไสวของชีวิต สิ่งที่ควรบูชาและไปสักการะนั่นก็คือ พระปางถวายเนตร พระแก้วมรกต พระศิวะกวนอู

โบสถ์และเจดีย์ต่างๆพร้อมด อ กไม้สีแดง จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของยศฐาบรรดาศักดิ์ของตัวคุณให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอ ดปี

การลดอุปสรรคและการสะเดาะเคราะห์ ควรทำด้วยการปล่อย เ ต่า และละเว้นไม่รับประทานเ นื้ อ วั ว การปล่อยเ

ต่านั้นควรปล่อยในแหล่งน้ำที่ถูกต้อง ไม่ควรปล่อย มั่ ว ซั่ ว เพราะจะทำให้เป็นบ า ป มากกว่าได้บุญ สิ่งเหล่านี้หากทำ

แล้วจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภให้กับตนเอง และแ ชS์บุญนี้ให้กับผู้อื่นถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

เป็ นค วามเชื่อ ส่วนบุค คลโปรดใช้ วิจารณ ญาณ ในการ อ่าน

ขอบคุณีท่มา…

v e rrysmil eju ng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *