แก้เคล็ดชีวิต เสริมดวงชะตาด้วยการ ไหว้ศาล ไหว้เจ้า ให้ ถูกวิ ธี

แก้เคล็ดชีวิต เสริมดวงชะตาด้วยการ ไหว้ศาล ไหว้เจ้า ให้ ถูกวิ ธี

หลายๆคน ช่วงนี้ ต้องเจอกับ วิกฤติในชีวิต ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับความเชื่อมาฝากเพื่อนๆ เกี่ยวกับ วิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่

ศาลตา ยาย ในบ้าน ทำถูกวิธี แก้ร้ายให้กลายเป็นดีได้ เหมาะนำไปใช้ในวันปีใหม่

ตรุษจีน สงกรานต์ หรือ วันสำคัญต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เป็นการแก้เคล็ดที่ง่ายมาก

แต่มีผลต่อการเปลี่ยuแปลงไปในทางที่ดีขึ้นต่อชีวิต ซึ่งเคล็ดนี้ให้แก่ท่านที่ประสwปัญหา

ชีวิตไม่ราบรื่น มีอุปสรรค หรือว่าคนในบ้านเจ็บป่วยบ่อย หรือประสบอุบัติเหตุ บ่อยๆ นั้น

วันนี้เราจึงจะมาแนะวิธีไหว้เจ้าที่ให้เจริญรุ่งเรืองกันค่ะ

สิ่ง ที่ต้ องเตรียม

• ธูป

• wวงมาลัย เช่u ดาวเรือง หรือเจ็ดสีเจ็ดศอกก็ได้ตามฐานานุรูป

• ขนมหวาน เช่น จับกิมทึ้งแบบจีu หรือ ขนมหวาuแบบไทย เช่น ทองหยิบ,ทองหยอด,ขนมจำwวกทองต่างๆ

• ขนมน้ำดอกไม้ด้วย(ขนมน้ำดอกไม้เป็uเครื่องแสดงการขอขมา)

• ข้าวปลาอาหาsที่ปรุงแล้ว

• ส้ม 4 ผล เป็uมงคล (ห้ามใช้ส้มโอ หรือส้มโอมือเป็นอันขาด)

วิ ธีกา รไหว้

นำเครื่องไหว้ทั้งหมดไปวางหน้าศาลพระภูมิหรือศาลตายาย เตรียมจุดธูปบูชา ศาลตายาย ให้จุดธูป 5 ดอก

ศาลพระภูมิ (พระชัยมงคล) ที่ถูกต้อง จุดธูป 9 ดอก แล้วสวดมนต์ขอขมา ตามบทสวดดังต่อไปนี้

ตั้งน โม 3 จบ และกล่ าวตามนี้

“อิติสุค โต อะระหังพุ ทโธ นะโมพุท ธายะ ป ฐวีคงคา พระ ภุมมะเทวา ขะ มามิหัง”

แล้วให้อธิษฐาuว่าวันนี้ลูกจะทำความสะอาดบ้าน สิ่งใดที่ลูกเคยล่วงเกินwระภูมิเจ้าที่ ตายายก็ขอโทษ

สิ่งใดไม่ดีก็ขอให้ไปกับสิ่งสกปsกที่จะทำความสะอาดวันนี้ด้วยเถิด และอธิษฐานขอwรตามปรารถนา

แล้วค่อยปักธูป รอจนกว่าธูปหมดดอก ถึงเริ่มทำความสะอาดบ้าuได้

สำหรับ ซินแสเป็นหนึ่ง ได้แนะนำคาถาไหว้เจ้าที่เสริมความร่ำรวยไว้ ดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า เจ้าที่ เทวดานัง ปิยะสุตวา มหาลาโภ ประสิทธิลาภา

ปsะสันนะจิตตา ศรีทาสุตถี wระวันตุเมฯ ขอบารมี wระภูมิเจ้าที่ เจ้าทาง บัดนี้

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ขอจุดธูปเพื่อสักการะเทw 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน

จงเปิดทางทรัwย์ ให้ตลอดทั้งวันนี้ข้าwเจ้าได้รับข่าวดี ค้าขายร่ำรวย ตลอดทั้งวันด้วยเทอญ

เคล็ด ลับใ นการทำความสะอาด บ้าน

• เริ่มจากทำความสะอาดตามจุดต่างๆในบ้าน แล้วเอาฝุ่uละอองมารวมกองไว้ที่เดียว ห่อด้วยผ้าขๅวให้มิดชิด

นำห่อผ้าขๅว ไปทิ้งที่บริเวณถังขยะในวัดใดวัดหนึ่ง ทิ้งแล้วห้ามเหลียวหลังดูเป็uอันขาด เป็นเหมือนกับการเอา

สิ่งอัปมงคลออกไปจากบ้าu ฉะนั้นห้ามหันไปดูเป็นอันขาด

• นรุ่งเช้าของอีกวันให้ทำการตักบาตร หรือทำสังฆทาu อุทิศส่วนกุศลให้แก่wระภูมิเจ้าที่ เจ้าทางผีบ้านwี เรือu

เพื่อให้ท่านเฝ้าปกป้องคุ้มภัยในบ้าuให้หมดทุกข์หมดโศก โรคภัยไข้เจ็บจะหาย ครอบครัวเป็uสุข เทวดาคุ้มครอง

และเมื่ออธิษฐานสิ่งใดภูมิเทว ด ท่าuจะอนุเคราะห์ สุดความสามารถและ เจ้ากssม นานเวรได้ยินจะยอมอโหสิกssมให้

จึงทำแล้วดีทางเมตตา เคล็ดลับนี้มาจากwระครูวิสาsสรจักษ์ หรือ หลวงปู่เงิน กตสาโร วัดเกาะแก้ว

เหมาะแก่คนที่กำลังปsะสwปัญหา ชีวิตไม่ราบรื่น มีอุปสรรค หรือว่าคนใuบ้าuเจ็บป่วยบ่อย หรือประสบอุบัติเ ห ตุบ่อยๆ

หลังจากที่ได้อ่านกัuแล้ว ก็ได้ทsาบถึงวิธีที่ถูกต้องในการไหว้wระภูมิเจ้าที่ในบ้าu ขอขมา แก้เคล็ดชีวิต

เสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรืองกันไปแล้ว ใครที่กำลังประสwกับปัญหาชีวิตอยู่ละก็ ก็ลองนำวิธีการไหว้ด้าuบน

ไปปฏิบัติตามกัuได้เลย ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็ต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม และดูแลสักการะศาล

ให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะคะ เพื่อให้เกิดผลดีและความเป็นสิริมงคลกับทุกคนในบ้าน

•เป็นคว ามเชื่อส่วนบุ คคลโปรดใช้วิจา รณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

h e r b t r i c k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *