May 25, 2022

ปรากฏ การณ์ทางธรร มชาติ กลาง เมืองนราธิวาส

มีเฟสบุ๊ค ชื่อ Nasruddin Jehtnarakun ได้บันทึกภาพหาชมยากบนท้องฟ้าเมืองนราธิวาส เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ

ที่เรียกว่า “หมวกเมฆสีรุ้ง” ลักษณะคล้ายจานบินขนาดใหญ่ สวมอยู่บนก้อนเมฆ กลางท้องฟ้าเมืองนราธิวาส

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ปรากฏภาพความสวยงาม ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวบ้านในระแวก

ดังกล่าวเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เคยให้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เห็น ว่าเป็นปรากฏการณ์ทาง

อุตุนิยมวิทยาที่เกิดขึ้นได้ แม้จะไม่บ่อยนัก เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “Iridescent Pileus Cloud” มาจากภาษาละติน

แปลว่า “หมวก” เมฆหมวกเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีอากาศยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง เช่น บนยอดเขา

หรืออย่างในกรณีนี้ก็เกิดขึ้นจากเมฆ Cumulonimbus ลอยตัวขึ้น เมื่อมีกระแสอากาศลอยตัวขึ้นในแนวดิ่ง ชั้นอากาศที่มีความชื้นเบื้องบน

จึงถูกยกตัวขึ้น และควบแน่นเป็นหยดน้ำ เกิดขึ้นเป็นเมฆที่ดูเหมือนจะ “สวม” อยู่บนเมฆอีกทีหนึ่ง เราสามารถยืนยันได้ว่าเมฆหมวกเหล่านี้

อยู่สูงกว่าเมฆเบื้องล่างจากการที่เงาของเมฆเบื้องล่างทอดขึ้นไปบนเมฆหมวกเหล่านี้ ส่วนปรากฏการณ์ที่เกิดเป็นสีรุ้งนั้น

เรียกว่า Iridescent Cloud หรือ Cloud Iridescence ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางแสงที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศ คล้ายกับรุ้งกินน้ำ

หรือดวงอาทิตย์ทรงกลด แต่ในขณะที่รุ้งกินน้ำนั้นมีรูปแบบสีที่ชัดเจน และทำมุมคงที่กับดวงอาทิตย์ เมฆสีรุ้งนี้นั้นซับซ้อนกว่ามาก

เกิดขึ้นจากการคุณสมบัติแทรกสอดของแสง โดยจะเกิดขึ้นได้เมื่อหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งมีขนาดที่เล็กมากๆ มีขนาดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน

สม่ำเสมอ และอยู่เป็นแนวบางๆ ไม่หนาจนเกินไป ในบางครั้งปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิด Pileus Cloud นั้นก็สร้างสภาพแวดล้อมที่พอเหมาะที่

จะเกิดเงื่อนไขเหล่านี้ได้ แสงที่เราเห็นนั้นจึงเกิดขึ้นจากการที่หยดน้ำขนาดจิ๋วเป็นจำนวนมาก มีระยะห่างกันพอดีให้แสงสีใดสีหนึ่งของแสงอาทิตย์

เกิดการแทรกสอดกันเสียจนมีเพียงสีเดียวที่สามารถส่องมาทิศทางเราได้ ในขณะที่แสงที่มีความยาวคลื่นต่างไปเล็กน้อยจะไปปรากฏที่มุมที่ต่างกันออกไป

จึงสร้างภาพปรากฏคล้ายกับสีรุ้ง เช่นเดียวกับที่เห็นบนเปลือกหอยมุก คราบน้ำมันบนผิวน้ำ หรือฟองสบู่

ขอบคุณที่มา…

s i a m n e w s

Leave a Reply

Your email address will not be published.