May 20, 2022

ลูก สาว โพสต์ด้วยความภูมิใ จในตัวของพ่อ เกิดเป็นลูกช่างต้อง ดทน

เป็นสิ่งที่ลูกสาวนั้นภาคภูมิใจเป็นอบ่างมาก เธอคือผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อ สายชล มูลปัง ได้โพสต์ภาพที่กำลังช่วยพ่อแม่ก่ออิฐ

เป็นลูกช่างต้องอดทน โดยเธอได้โพสต์ภาพพร้อมระบุว่า มาช่วยพ่อทำงานอีกวันพรุ่งนี้หนูจะไปสอบแล้วเป็นกำลังใจ

ให้หนูด้วยนะคะหนักแค่ไหนหนูก็ไม่เกี่ยง ก่ออิฐสบายมาก หนูทำได้อยู่แล้ว งานก่อสร้างหนูถนัดมากค่ะ แค่นี้สบายมาก

มีพ่อคอยชี้แนะอยู่ข้าง ๆ หนูไม่กลัวอยู่แล้ว อันไม่รู้ก็ถามพ่อได้ หลังจากที่เธอโพสต์ขอกำลังใจไปได้ไม่นาน

ก็มีผู้คนออกมาให้กำลังใจพร้อม ชื่นชมน้องมากมายว่า สอนลูกให้รู้จักลำบากตอนนี้ จะสบายภายหน้าครับ

ลอยต่ออิฐต้องมากกว่านั้นนะครับนับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมจริง ๆ สำหรับการเป็นลูกช่างที่อดทน และไม่อาย

แถมยังได้ทักษะการสร้างบ้านไปด้วยถือว่าเป็นความรู้อีกอย่างที่หาไม่ได้ง่าย ๆ รู้เยอะตัวเราเองแหละที่จะได้เปรียบ

เป็นกำลังใจให้น้องรักการเรียนรู้ต่อไปนะคะ

ขอบคุณที่มา…

ส า ย ช ล มู ล ปั ง

เ พ จ รั บ เ ห ม า ก่ อ ส ร้ า ง ต่ อ เ ติ ม ช ล บุ รี ศ รี ร า ช า พั ท ยา ร ะ ย อ ง เ จ้ า ข อ ง บ้ า น ห า ช่ า ง / t h o u s a n d r e a s o n

Leave a Reply

Your email address will not be published.