เพช รบู รณ์ รับเ จอ โควิดสายพั นธุ์อินเดี ยจริ ง

เพช รบู รณ์ รับเ จอ โควิดสายพั นธุ์อินเดี ยจริ ง

นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด 19

ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสม 277 ราย

รักษาหายแล้ว 179 ราย

เสีย ชีวิต 4 ราย

กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 94 ราย

และจากการที่มีรายงานพบผู้ป่วยโควิดสายพันธ์อินเดียในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั้น จากการตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ป่วยในพื้นที่

อ.บึงสามพัน เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนี้ได้รักษาหายกลับไปอยู่บ้านแล้ว

จากการตรวจสอบบุคคลใกล้ชิดก็ไม่พบการติดเชื้อแต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่าไม่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับแรงงานที่กลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งผู้ที่จะต้องกักตัวนั้น ขอให้มีการกักตัวอย่างจริงจัง

ที่ผ่านมาพบว่ากักตัวเองอยู่ในบ้าน แต่บุคคลในครอบครัวหรือผู้กักตัวไม่ได้แยกบ้านหรือแยกข้าวของเครื่องใช้

ซึ่งหากผู้นั้นมีเชื้อโควิดก็อาจจะแพร่ไปสู่คนในครอบครัวโดยเฉพาะหากมีผู้สูงอายุก็จะทำให้เสียชีวิตได้ง่ายขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันนี้มี 15 ราย

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *