15 ชนิด ต้ นไม้มง คล ที่คว ร หามา ปลูกไว้ ในบ้าน

15 ต้ นไม้มง คล ที่คว ร หามา ปลูกไว้ ในบ้าน

1 ต้นก ว น อิ ม

จะส่งเสริมให้คนในบ้านมีฐานะดี ร่ำรวยมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นต้นไม้

ที่มีความศักดิ์ สิท ธ์ นิยมนำมาใช้ในการประกอบพิธีต่างๆด้วยนั่นเอง

2 ต้นราชพฤกษ์ หรือต้นคูน

เมื่อปลูกไว้ในบ้านจะทำให้คนในบ้านมีความเจริญรุ่งเรื่องทวีคูณ

อีกทั้งต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ เพราะส่วนของใบ

มักจะนำไปใช้ในพิธีสะ เ ด า ะเ คราะห์นั่นเอง

3 ต้นแก้ว

เมื่อปลูกไว้ในบ้าน จะทำให้คนในบ้านนั้นมีจิตใจที่บริสุ ทธิ์

มีคนรักดั่งแก้ว ต า ด ว งใจ อีกทั้งยังเป็น ด อ กไม้ที่มีกลิ่นหอม

ควรปลูกใส่ในกระถางไว้รอบๆบ้าน

4 ต้นเข็ม

เมื่อปลูกไว้ในบ้าน เชื่อกันว่าสมาชิกในบ้านจะมีความฉลาดหลีกแหลม

มีปฎิภาณไหวพริบ เอาตัวรอดได้ดี เหมือนดั่งต้นเข็ม

5 ต้นกล้วย

ต้นไม้สารพัดประโยชน์ สามารถเอาส่วนต่างๆของต้นกล้วยนั้นมาทำประโยชน์ได้

อีกทั้งยังมีความหมายที่ดี ช่วยให้การงานราบรื่น คิดสิ่งใดก็สมความปรารถนา

ง่ายเหมือนกับการปอกกล้วยเข้าปาก

6 ต้นวาสนา

หรือวาสนาอธิษฐาน ความหมายตามชื่อต้นไม้เลย ก็คือต้นแห่งว า ส นา

ความสุขสมหวัง ยิ่งหากบ้านไหนปลูกแล้วด อ กออกสวยงาม จะทำให้มีโชคยิ่งไปกว่าเดิมอีกด้วย

7 ต้นไผ่

ต้นไม้แห่งความปรองดอง ไม่แตกหัก รักใคร่สามัคคี หากปลูกต้นไผ่สีทอง

จะช่วยในเรื่องของการร่ำรวยเงินทอง มั่งคั่ง สำเร็จ นั่นเอง

8 ต้นมะยม

เป็นต้นไม้แห่งความนิยมชมชอบ ว่ากันว่าควรปลูกไว้หน้าบ้านจะดีที่สุด

9 ต้นขนุน

ว่ากันว่าเมื่อปลูกไว้ในบ้าน แล้วต้นขนุนมีลูกดก จะทำให้คนในบ้านได้รับความ

สนับสนุนจากผู้ใหญ่ มีคนสรรเสริญ คอยอุปการะอุดหนุนเสมอๆ

10 ต้นมะม่วง

นอกจากนำผลมารับประทาน ยังมีความหมายที่ช่วยให้คนในบ้านร่ำรวย ป้อ ง

กั น ภั ย จากภายนอกบ้านเข้ามาสู่ในบ้านได้อีกด้วย

11ต้นบายไม่รู้โรย

เป็นต้นที่ปลูกขึ้นง่าย และมี ด อ กที่งอกงาม สีสันน่าดึงดูดตา

ความหมายของต้นนี้คือ ความยั่งยืน อดทน ช่วยให้คนที่อยู่ในบ้านมีความรักมั่นคงต่อกัน

12 ต้นมะขาม

เมื่อปลูกในบ้าน จะทำให้คนในบ้านนั้นดูน่าเกรงขาม และทำให้ผู้ที่เห็น ชื่นชอบ

13 ต้นโกสน

ความหมายก็คือ การสร้างบุญ คุณงามความดี ช่วยคุ้มครองให้คนในบ้านอยู่

อ ย่ า งร่มเย็นเป็นสุข อีกทั้งยังชื่อคล้ายกับคำว่า กุศล อีกด้วย

14 ต้นกระดังงา

เชื่อกันว่าเมื่อปลูกไว้ในบ้านจะทำให้คนในบ้านนั้น มีชื่อเสียงโด่งดัง

มีเงินทองมากมาย มีลาภยศ และได้รับการสรรเสริญ

15 ต้นโป๊ยเซียน

เป็นต้นไม้ตัวแทนของเ ท พ เ จ้ า อีกทั้งยังเป็นต้นไม้เสี่ยงทาย หากปลูกแล้วมี

ด อ ก ออก 8 ด อ ก จะมีโชคลาภเงินทอง ได้เลื่อนยศตำแหน่ง

นำความเจริญรุ่งเรืองให้กับคนในบ้าน โดยการปลูกให้ผู้ที่มีอ า ยุ

ยื น ย า วมาปลูกให้จะเป็นการดี

เป็นยังไงบ้างคะ 15 ต้นไม้ที่มีความหมายดี ควรนำมาปลูกไว้ภายในบ้าน

ซึ่งในการปลูกต้นไม้ในบ้านแต่ละต้นนั้น ก็ควรเลือกที่ในการปลูกในเหมาะสม

หมั่น ดู แ ล รั ก ษ ารดน้ำต้นไม้ให้ดี เพื่อให้ต้นไม้ที่คุณปลูกออกด อ กออกผลงอกงามอีกด้วย

••เป็นความเชื่ อส่วนบุคคล โปรด ใช้วิจรณญาณในการอ่าน••

ขอบคุณที่มา…

k r u s t o r y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *