May 22, 2022

เผย ฉีดซิ โ นแวค 2 เข็ม ภูมิล ดฮวบป้อ งกันติดเ ชื้อไม่ได้

หลายๆคนยัง ไม่กล้า ที่จะฉีดวัคซีน เนื่องจาก มีความกังวลหลายๆด้าน ทางด้าน เพจ เรื่องเล่าจากโรงพยาบาล ที่เขียนขึ้นจากหมอ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัคซีนโควิด ความว่า #Breakthrough เมื่อด่านSinovacต้านไม่อยู่ Breakthrough ในที่นี้

มีความหมายถึงการติดเชื้อโควิด ทั้งๆ ที่ผู้ป่วยรายนั้นฉีดวัคซีนครบโดส ตามมาตรฐานของวัคซีนนั้นๆ แล้วเมื่อวานนี้มีเพจของคุณหมอท่านหนึ่ง

เล่าประสบการณ์ที่ตนเองติดเชื้อโควิด ทั้งๆ ที่รับ SinoVac ครบ 2 เข็ม มาตั้งแต่เดือนเมษายน โดยย่อมีดังนี้ ผมขอไม่แปะ link

นะครับเพราะตอนนี้ ใครให้ข้อมูลออกไปทางตรงข้ามรัฐบาล มักจะโดนลูกหลงตามมา ในฐานะแพทย์ระบบภูมิคุ้มกัน

ได้ทำการตรวจหาภูมิคุ้มกัน Neutralizing antibody (NAb) ของตัวเอง เพื่อจะได้เข้าใจระบบภูมิคุ้มกันของตัวเอง ต่อการตอบสนองต่อวัคซีน

หลังฉีดวัคซีน Sinovac ครบที่ 2 สัปดาห์ ตัวเอง ก็ได้ตรวจระดับ NAb ก็สูงถึง 92.9% แต่พอติดตามไปหลังฉีดวัคซีนครบที่ 2 เดือน ค่า NAb

ลดลงมาเหลือ 65.7% และในช่วงที่ค่า NAb 65.7% นี้เอง ก็ตรวจว่ามีการติดโควิด (COVID-19 detected) ที่ Ct 18 –

ซึ่งแปลว่าเชื้อเยอะพอสมควรเลย โดยคาดว่าการติดเชื้อนี้ได้มาจาก การสัมผัสเคสโควิดในห้องแล็บ อุณหภูมิเย็น อากาศปิด

นานประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง ในขณะที่ตัวเองใส่ N95 ค่ะ ใช่ค่ะ N95 (แต่ no Faceshield) และก่อนหน้าที่จะเข้าไปใช้ห้องแล็บนี้

มีคนที่มาใช้เครื่องมือ ที่มีอาการไอค่อนข้างมากอยู่ก่อน และจากการได้รับอาหารมาจากเคสที่บวก

แล้วไปแยกนั่งกินกันคนละห้องกัน ข้อสำคัญคือเคสที่บวกด้วยกัน ก็ฉีด Sinovac ครบ 2 เข็มเรียบร้อย และเช็ค NAb อยู่ที่ 60.04%

สิ่งเหล่านี้บอกอะไรเราบ้าง บอกว่า COVID 19 รอบนี้ติดง่ายมากๆ คนที่ฉีดวัคซีนครบมีภูมิคุ้มกันขึ้นทั้งคู่ ก็สามารถติดเชื้อได้หรือแพร่ให้กันได้

หรือในที่อากาศปิดเย็นที่เคยมี คนติดโควิดแพร่เชื้อไว้ก็ยังสามารถติดได้ real world data (ประสบการณ์ตรง) ที่เมื่อฉีด Sinovac ไปเพียง 2 เดือน

ก็มีภูมิคุ้มกันที่ลดลง 30% ต่ำจนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ (คิดว่าเราน่าจะโดนสายพันธุ์ Delta แน่ๆเลย)

ดังนั้น Sinovac ไม่กันติดเชื้อ ยืนยันตามข้อมูล real world data อื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ ส่วนตัวขอแนะนำให้แพทย์

และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ตั้งการ์ดสูง ๆ เข้าไว้ ใครที่ฉีด Sinovac ไป 2 เดือนแล้ว ภูมิคุ้มกันคงเริ่มลงแล้ว

(ตัวเองฉีดครบหลังสงกรานต์) พยายามตรวจคนไข้ Telemedicine ให้มากเท่าที่จะทำได้ และแนะนำใส่ N95 ตรวจคนไข้ในห้องแอร์ ใส่ Faceshield

ด้วยก็ดี ส่วนใคร work from home ได้ก็ทำเลย สุดท้ายอยากฝากไปถึงผู้บริหารประเทศ ที่มีใจเป็นธรรมและนึกถึงประโยชน์ ของเพื่อนมนุษย์คนไทยด้วยกัน

โดยไม่ควรจะคิดถึงเรื่องผลประโยชน์ใด ๆ นอกเหนือจากการช่วยชีวิตคนไทยด้วยกัน และช่วยให้บุคคลากรการแพทย์ปลอดภัยจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพดี ๆ

เข้ามาเถอะ มาให้พอ มาช้าก็ดีกว่าไม่มาเลย นอกจากนี้ควร Boost เข็มสาม ให้บุคคลากรทางการแพทย์ ขอ mRNA ที่มีประสิทธิภาพดี ๆ

เพราะว่าถ้า 1 คนป่วยจาก Covid แล้ว ก็มีผลต่อผู้ป่วยโรคอื่นๆอีกหลายคนเลย และการจะ Boost Sinovac เข็มสาม เพื่อให้ภูมิคุ้มกันขึ้นไปก็ขอให้คิดหนักๆ

เพราะก็คงจะ Boost ขึ้นได้ดีจริง แต่ภูมิคุ้มกันจะอยู่นานไหม (ดูจากผลเลือดของตัวเอง ภูมิตกลงมาอย่างรวดเร็ว เมื่อเวลาผ่านไป เพียงแค่ 2 เดือน)

เพื่อความยุติธรรม ต้องบอกว่า Breakthrough ที่ว่านี่ สามารถเกิดได้กับคนที่ฉีดวัคซีนทุกตัว ไม่ใช่เฉพาะ SinoVac การฉีด mRNA วัคซีนในสหรัฐฯ

ก็มี Breakthrough เช่นกัน น้องที่อยู่สหรัฐฯ เคยเล่าไว้ว่า ในเขตเทศบาลเมืองดัลลัส ซึ่งเป็นข้อมูลเปิดเผยทุกคนสามารถเปิดดูได้ พบว่าข้อมูลล่าสุดใน

Dallas county มีคน fully vaccinated ติดเชื้อ 830 คน จากคนได้วัคซีนครบ 1,042,839 คน คิดเป็น 0.08 % ของคนที่ได้วัคซีน

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ฉีดวัคซีนแล้ว มีโอกาสติดเชื้อ 0.08% ไม่ใช่ 0% ภาพที่โพสต์ ก็เป็นข้อมูล การติดเชื้อโควิดของบุคลากรในโรงพยาบาล

เนื่องจากได้ฉีดวัคซีนกันเกิน 90-95% แล้ว การติดเชื้อส่วนใหญ่หลังเดือนมิถุนายนมา ก็คือ Breakthrough นั่นเอง แต่ต้องบอกว่า นี่เพิ่งเริ่ม

เดือนนี้น่าจะขึ้นไปอีก หากมีข้อมูลเพียงพอ เราคงพอจะบอกไปว่า SinoVac กันเราไม่ให้ป่วยได้กี่ % หรือกันไม่ให้ติดได้สักเท่าไหร่

ถ้าจะมีจุดที่ยังให้อุ่นใจได้บ้าง ก็คือ น่าจะยังป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรงได้ จากกราฟแท่งเหลืองที่แสดงกลุ่มที่มีปอดบวม

หรือ เรียกกันว่า ลงปอด มีจำนวนน้อยเลย อ้อ .. เคยเห็นบางคนให้ความเห็นว่า ที่ติดเยอะขึ้น เพราะบุคลากรประมาท

โดยไม่เอ่ยถึงประเด็นวัคซีนเลยสักนิด

ขอบคุณที่มา…

เ พ จ เ รื่ อ ง เ ล่ า จ า ก โ ร ง พ ย า บ า ล

Leave a Reply

Your email address will not be published.