ไฟ ลท์แรก รับนักท่องเที่ยว บินตรงจา กยุโรป สู่ ภูเก็ต

ไฟ ลท์แรก รับนักท่องเที่ยว บินตรงจา กยุโรป สู่ ภูเก็ต

นับเป็นไฟลท์แรก สำหรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ ที่เข้ามาเมืองไทย เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2564 ที่อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตนายนนท์ กลินทะ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัทการบินไทย พร้อมด้วยนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร

รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและอเมริกานางกัลยารัตน์ สุทธิพัฒนกิจรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

สายสนับสนุนธุรกิจ ผู้แทนนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวบินแรกที่เดินทางจากยุโรปมาถึงจ.ภูเก็ต

เที่ยวบินที่ TG 923 เส้นทางแฟรงก์เฟิร์ต-ภูเก็ต โดยทันทีที่เครื่องบินวิ่งเข้าหลุมจอดที่ 11 ได้รับการต้อนรับอุโมงค์น้ำ และเสียงปรบมือจาก

คณะผู้บริหารการบินไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายนนท์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นและ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้โมเดลภูเก็ต แซนบ็อกซ์ ด้วยการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ครบโดส

ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จ.ภูเก็ต แบบไม่ต้องกักตัว และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของ โควิด-19

บริษัทการบินไทยได้จัด 5 เที่ยวบินจากยุโรป บินตรงสู่ภูเก็ต ในเดือนก.ค.-ก.ย. 2564 ได้แก่ โคเปนเฮเกน แฟรงก์เฟิร์ต ปารีสทำการบินทุกวันศุกร์

สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน และลอนดอน ซูริกบินทุกวันเสาร์ สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน นอกจากนี้บริษัทการบินไทย ยังได้มีการจัดเที่ยวบินเพิ่มเติมในตารางบิน

ช่วงฤดูหนาวปี 2564 เพื่อรองรับการเดินทางอย่างต่อเนื่อง โดยเที่ยวบินแรก เริ่มในวันที่ 3 ก.ค. 2564 ของการบินไทยที่ทำการบินสู่ภูเก็ตในวันที่ 3 ก.ค. 2564

ได้แก่เที่ยวบิน TG 923 เส้นทางแฟรงก์เฟิร์ต -ภูเก็ต เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเวลา 17.10 น. ตามด้วยเที่ยวบินที่ TG 953

เส้นทางโคเปนเฮเกน-ภูเก็ตและเที่ยวบินที่ TG 933 เส้นทางปารีส – ภูเก็ตตามลำดับ และในวันที่ 4 ก.ค. มีเที่ยวบินจากยุโรปอีก 2 เที่ยวบิน

ที่ TG 917 เส้นทางลอนดอน- ภูเก็ต และเที่ยวบินที่ TG 973 เส้นทางซูริก-ภูเก็ต โดยจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางจากยุโรปทั้ง 5 เส้นทาง

ดังกล่าวรวมประมาณ 300 คน นายนนท์ กล่าวต่อว่า เที่ยวบินในเส้นทางจากยุโรปบินสู่ ภูเก็ต ของการบินไทย เพื่อสนับสนุน

โมเดลภูเก็ตแซนบ๊อกในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มีจำนวนยอดจองที่นั่งล่วงหน้าของผู้โดยสารโดยรวมตลอดเดือนก.ค. 2564

อยู่ที่ประมาณ 1,300 คน ด้านนายศิริปกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ นักท่องเที่ยวทั่วโลก กำลังมองดูภูเก็ต ถ้าทุกอย่างผ่านไปด้วยดี เชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยว

จะเพิ่มมากขึ้น และเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งเป้าและคาดว่าภายในสิ้นปี 2564

จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาประเทศไทย ประมาณ 3 ถึง 4 ล้านคน และด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ในจ.ภูเก็ต

จะช่วยทำให้ภูเก็ต กลับมาคึกคักช่วยฟื้นเศรษฐกิจ ควบคู่กับมาตรการป้องกันควบคุมโรค โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ สำหรับวันนี้จะมีเที่ยวบิน บิน เข้าสู่ภูเก็ต 7 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 484 คน

เป็นคนไทย 96 คน ชาวต่างชาติ 388 คน

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *