ไหว้เจ้าที่ เดือนละ 3 ครั้ง ชี วิตไ ม่ติดขั ดโ ชคดี ท่านจะให้โชค

ไหว้เจ้าที่ เดือนละ 3 ครั้ง ชี วิตไ ม่ติดขั ดโ ชคดี ท่านจะให้โชค

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับ ความเชื่อมา ฝากเพื่อนๆ การไหว้ดังกล่าวจึงเป็น การ ไหว้เจ้าที่ ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้าน

ดังนั้น เราจึงควรไหว้ทุก 3 ถึง 6 เดือนต่อครั้ง เป็นอย่างน้อย เพื่อเป็นการขอขมาในบางครั้งที่ทำอะไรล่วงเกินไป

โดยสามารถไหว้ได้เองทุกเวลาเที่ยงของวันอังคารและวันเสาร์ เพราะถือเป็นวันรับ

โดย ให้จัดเตรียมอุปกรณ์การไหว้ดังนี้

วิธีการ ไหว้เจ้าที่ก ลางบ้าน

1.หมากพลู 9 คำ

2. เทียน 1 คู่ ธูป 5 ดอก

3. ดาวเรือง 9 ดอก

4. น้ำ 5 แก้ว

5. ผลไม้ 9 อย่าง เพื่อความเป็นศิริมงคล

ซึ่งผลไม้แต่ละชนิด ก็มีความหมายแต กต่างกันเช่น องุ่น เพื่อช่วยในเรื่องการเงิน หรือทรัพย์สมบัติที่เพิ่มพูนขึ้น

กล้วย จะช่วยให้สิ่งต่างที่ทำง่ายขึ้น แก้วมังกร เพื่อช่วยในเรื่องการปกครองลูกน้องบริวารสำหรับเจ้าของกิจการ

สับปะรด เพื่อจะได้มีหูตากว้างไกล

วิธีกา รจัด ของ

ให้ใช้ผ้าขๅวปูกลางบ้าน โดยหันหลังให้กับประตูหน้า แล้วเอาของทุกอย่างวางบนผ้าขๅว

จากนั้นให้จุดธูปเทียนแล้วกล่าวขอขมาว่า ข้าแต่เเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง

เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเลขที่ บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล

นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อขอขมากรรม หากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปทั้งตั้ง

ใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมท่าน ขอท่านจงโปรดงดโทษเว้นโทษ

และอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเท อญ และโปรดช่วย อธิฐานขอตาม ปรารถนา สาธุค่ะ

จากนั้นให้รอจนธูปหมด ภายในบ้าน แล้วค่อย ดั บ เทียน และลาผลไม้ โดย วิ ธี การก็คือ

ให้จับที่ตัวพานหรือถาดwลไม้แล้วพูดว่าขอแดนขอชานให้ลูกให้หลานกิน เพื่อความเป็นศิริมงคลจากนั้นก็นำไปทานได้เลย

ขอบคุณที่มา…

s h o w b i z i n f o o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *