โบราณบอกไม่ดี ผลไม้ 15 อย่าง ไม่ควรนำไปไหว้

โบราณบอกไม่ดี ผลไม้ 15 อย่าง ไม่ควรนำไปไหว้

ผลไม้ที่ ห้าม นำมาไหว้บู ชาสิ่ ศัก ดิ์สิ ทธิ์

1 มังคุด เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วไม่ได้ ดีเท่าที่ควร ไปไม่ถึงที่สุด ไม่โดดเด่น

2 น้อยหน่า เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักมีปัญหาอุปสรรค เล็กน้อย อยู่เสมอ ทำแล้วได้ผลเพียงน้อยนิด

3 ลางสาด เชื่อกันว่า เป็น ผลไม้ที่มียาง ทำอะไรแล้วมักจะมีเรื่อง ยุ่งยากวุ่นวาย

4 ระกำ เชื่อกันว่า ทำอะไ รแล้ว มักจะไม่ประสบความสำเร็จ

5 มะเฟือง เชื่อกันว่า ทำ อะไรแล้ว มักผืดเคือง ไม่อะไรก็อะไร สักอย่าง

6 กระท้อน เชื่อกันว่า ทำอะไ รแล้ว สิ่งที่ดีๆ ที่ต้องการเผยแพร่ออกไป กลับสะท้อนมายังจุดเดิม

7 มะไฟ เชื่อกันว่าทำอะไรแ ล้วมักต้อง เร่งๆ รีบๆ เหมือนไฟลน ไม่ได้คุณภาพ

8 ลูกจาก เชื่อกันว่า ทำอ ะไรแล้ว มักจะไม่ยั่งยืน

9 ลูกพลับ เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว ผลงาน ต้องโดนเก็บใส่ลิ้นชัก ไม่ได้แสดงผลงาน ไม่ก้าวหน้า

10 มะขวิด เชื่อกันว่า ทำอะ ไรแล้วมักจะประสบปั ญหา ไม่ครบ ขาดโน่น ขาดนี่เสมอ

11 มะตูม เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วไม่เจริญก้าวหน้า เช่นเดียวกับชื่อที่ตูมอ ยู่ตลอด ไม่ก้าวหหน้า ไปไม่ได้ไกล

12 ลูกท้อ เชื่อกันว่า ทำอะ ไรแล้ว ท้อแท้ เบื่อหน่าย ไม่มีกำลังใจ

13 พุทรา เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วดีในช่วงแรกๆ ช่วงหลังๆ ซาซา

14 น้อยโหน่ง เชื่อกันว่า ทำอ ะไรแล้ว ได้ผลสมบรูณ์เพียงน้อยนิด มีอุปสรรคปัญหา ไม่สมบรูณ์แบบ

15 ละมุด เชื่อกันว่า ทำอะไร แล้ว มักไม่โดดเด่น ปิด ๆ ซ่อน ๆ

ผลไม้ที่ ควร นำ มาไหว้บูชาสิ่งศั กดิ์สิทธิ์

1 แก้วมังกร ควรเลือ กแก้วมังกรที่เนื้อเป็นสีแดงมากกว่าสีขาว

2 สับปะรด ลักษณะ ของสับปะรดที่คล้ายกับมีตารอบตัว เชื่อว่าหากไหว้ด้วยสับปะรด

จะเพิ่มความรอบคอบให้มากขึ้น มีการมองการณ์ไกลยิ่งขึ้น

3 ส้ม หมายถึงความร่ำรวยเงินทอง การเลือกส้มมาเป็นของไหว้เจ้าที่ควรจะเลือกเปลือก

ที่มีสีส้มทองอร่าม ให้คล้อยตามกับความหมายที่หมายถึงความร่ำรวย มั่งคั่ง

4 กล้วยหอม จากลักษณะของกล้วยหอมเป็นหวีและเป็นผลไม้ที่แตกหน่อ

จึงเป็นสัญลักษณ์ของการให้มีบุตรสืบตระกูลต่อกันไปเรื่อยๆ และยังมีความเชื่อว่าถวายกล้วยจะทำให้มีลูกน้องบริวารที่ดีอีกด้วย

5 แอปเปิล ควรใช้แอปเปิ้ลแดงเป็นผลไม้ไหว้ ขอให้เน้นเป็นแอปเปิลสีแดงมากกว่าสีเขียว

เชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าโรคภัยต่างๆ ได้ ให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

6 ลิ้นจี่ เปลือกสีแดงของลิ้นจี่เป็นสีของความร่ำรวย ช่วยเสริมความเป็นมง

คลให้กับตัวเองและครอบครัว จึงนิยมนำมาเป็นของไหว้เจ้าที่

7 ทับทิม เชื่อกันว่าทับทิมจะให้ครอบครัวมีความรักใคร่กลมเกลียว ไม่มีเรื่องบาดหมางกัน ให้ครอบครัวอบอุ่น

8 องุ่น เชื่อกันว่าไหว้ด้วยองุ่นแดงจะช่วยให้มีความเจริญทางด้านหน้าที่การงาน เติบโตงอกงามยิ่งขึ้นเรื่อยไป

ควรเน้นเป็นองุ่นแดงมากกว่าเพื่อความเป็นมง คล ความร่ำรวยเงินทอง

9 สาลี่ เชื่อว่า จะทำให้เงินไหลมาเทมาในครอบครัว ให้พบกับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

สำหรับใครที่กำลังมองหาของเพื่อเตรียมจะใช้เป็นของไหว้ไม่ว่าจะเป็นงานหรือเทศกาลไหนก็อย่าลืมเลือก

ของไหว้ที่ถูกต้องเพื่อความเป็นมง คลและความสบายใจต่อตัวเอง

•เป็นความเ ชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ าน•

ขอบคุณที่มา…

s a n o o k , s h o p e e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *