May 28, 2022

อา นิสงส์ที่หลาย คนยังไม่รู้การใ ส่บาตรตอน เช้า เป็ นประจำ

วันนี้ดเรามีบทความเกี่ยวกับ ธรรมะ มาฝากเพื่อนๆ การทำบุญตักบาตร ถือ ศี ล กิ น เ จ จึงเป็นสิ่งที่ช า ว พุ ท ธ

นั้นพึงกระทำกันบ่อยๆ แต่ปัจจุบัน ผู้คนต่างสนใจในเรื่องการงาน ทำให้ไม่มีเวลาที่จะเข้าวัด ถือศีล ส่วนใหญ่แล้วจะมีแต่

ผู้สู งอ ายุ ที่มักจะไปวัดทำ บุ ญกันบ่อยๆ วัยทำงานหรือวัยรุ่นก็ไม่ค่อยจะมีเวลา ดังนั้นลองเปลี่ยนวิธีทำบุญเป็นการ

ตักบาตรตอนเช้าดูสิ สละเวลานอนตอนเช้า ตื่นเร็วกว่าปกติสัก 1-2 ชั่ ว โ ม ง ไปซื้อข้าวของที่ตลาดง่ายๆ

แล้วไปขอพรตักบาตรจากพ ร ะท่านบ่อยๆ รับรองว่าได้บุญเหมือนกัน การตักบาตรแต่ละครั้งนั้นต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้บริสุทธิ์

ปล่อยวางตัวให้สบายใจ หลักจากการตักบาตรเสร็จให้ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว

ขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ

ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม ตามบุญวาสนาที่ได้ทำมา

จากทุกภพทุกช าติโดยเร็วเทอญ และขออุทิศให้ เจ้า กร ร มนายเ ว ร ทุกภพทุกชาติ (เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี)

ขอให้อโหสิก ร ร ม ขอให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้เทอญ ซึ่งการที่เราจะได้บุญกุศลมากน้อยเพียงไหนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำบุญบ่อยๆ

หรือการเข้าวัดบ่อยๆ แต่ยังใช้ชีวิตที่ดูถูกคนอื่น เห็นแก่ตัว ไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่มีความเมตตากรุณา แก่คนหรือสัตว์ต่างๆ

ก็ถือว่าเป็นการทำบุญที่ไม่ได้บุญนัก จะเป็นการสร้างบุญลบบาปไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้น ดังนั้นเราควรที่จะปฎิบัติตนให้เป็นคนดี

และหมั่นเข้าวัดทำบุญบ่อยๆไปด้วย รับรองว่าชีวิตของคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา ชีวิตจะ ย่ า งเข้าไปในทางที่ดียิ่งขึ้น จิตใจจะสงบสุข

ไม่เป็นทุ ก ข์ร้อนใจ ยิ่งเราเป็นวัยหนุ่มสาว ความก้าวหน้าทางชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญ ลองปฎิบัติตามในสิ่งที่แนะนำในวันนี้

รับรองว่ามีแต่สิ่งดีๆ ชีวิตเราไม่มีผิดหวังแน่นอน

•เป็นความ เชื่ อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบุณที่มา…

k r u s t o r y

Leave a Reply

Your email address will not be published.