May 22, 2022

ข่าวด่วน ฝ นตกย่า นกิ่งแ ก้ว ทำไฟปะทุขึ้นมาจากโรงงาน อีกร อบ

เมื่อเวลา 17.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุไฟปะทุขึ้นมาอีกครั้ง เนื่องจาก

ฝนตกลงมาอย่างหนัก แต่บริเวณปากหลุม เจ้าหน้าที่ใช้สารหล่อเย็นเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิ

เมื่อฝนตกลงมาทำให้ชะล้างสารดังกล่าวออกไป ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น จนทำให้สารที่อยู่ใต้ดิน

ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ทำให้เกิดเปลวไฟและควันจำนวนมากทั้งนี้ พบว่า การดับเพลิงในเหตุไฟไหม้

สารเคมีดังกล่าว มีคำแนะนำให้ใช้น้ำยาประเภทคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเคมีแห้งหรือโฟมปิดคลุม

ห้ามฉีดน้ำไปยังถังที่ถูกเพลิงไหม้โดยตรง แต่อาจให้ฉีดเป็นละอองฝอย เพื่อควบคุมควันเท่านั้น

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.