May 26, 2022

วัด ไม่อยากเห็ น ภาพชาวบ้านทุกข์เข็ญ ร อเตียง ให้อา คารใช้ทำ ศูนย์พักคอย

นับเป็นเรื่องราวดีๆ วันที่ 9 ก.ค.2564 ที่วัดเกริ่นกฐิน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอำเภอบ้านหมี่ พร้อมด้วย

ว่าที่ ร.อ.อธิพงษ์ มณีแก้ว ปลัดอาวุโส เข้ากราบนมัสการ พระคุณเจ้าพระครูสังฆรักษ์ภัทรภณ เขมปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน

และตรวจความพร้อมอาคารสถานปฏิบัติธรรม ซึ่งพระครูสังฆรักษ์ภัทรภณ ได้เมตตาให้ใช้สถานที่จัดทำเป็นศูนย์พักคอยในชุมชน

เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด- 19 ที่มีอาการอยู่ในระดับสีเขียว หรืออาการไม่รุนแรง ระหว่างรอส่งตัวไปรักษาสำหรับสถานปฏิบัติธรรม

อาคารนอนอุบาสก-อุบาสิกา สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 120 คน มีสถานที่แยก ชาย หญิง อีกทั้งเป็นอาคารที่แยกออกจากชุมชน

เป็นเอกเทศมีทางเข้าออกแยกออกจากวัด โดยอำเภอบ้านหมี่ จะบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าไปดำเนินการต่อไป ตามที่พระครูสังฆรักษ์ภัทรภณ

มองเห็นสถานการณ์โควิดขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ จนแทบจะหาที่พักสำหรับผู้ป่วยไม่ได้แล้ว

จึงมีดำริที่จะจัดสถานที่ภายในวัดให้เป็นที่พักสำหรับผู้ถูกกักตัวรอดูอาการ

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.