May 21, 2022

คนมีร ถให้ทำตาม ไห ว้แม่ย่า นางรถ

วันนี้คนมีรถควรอ่าน ความเชื่อ ความเคารพนับถือในสิ่งศักสิทธิ์ที่เชื่อว่าจะคอยปกปักรักษาเราให้ปลอด

ภัยนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้านเจ้าเรือนที่คอยดูแลนที่เราอยู่อาศัย หรือหากพูดถึงการเดินทางขึ้นรถลงเรือ

สิ่งที่หลายคนนับถือนั้นก็คือแม่ย่านาง สำหรับใครที่ออกรถใหม่หรือรถใหม่ตามความเชื่อแล้วนั้นควรที่จะเคารพนับถือ

และบูชาแม่ย่านางรถที่เชื่อกันว่าจะคอยปกปักรักษาและคุ้มครองทั้งรถและตัวเราให้แคล้วคลาด

ในวันนี้เราก็มีไหว้แม่ย่านางรถอย่างถูกวิธีมาให้ทุกท่านได้ทราบกัน ถึงแม้เรื่องนี้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

แต่หากทำแล้วเกิดความสบายใจและไม่วุ่นวายใครเราก็ควรที่จะทำด้วยเชื่อกันว่าไม่ว่าเดินทางไปที่ไหนก็จะแคล้วคลาด

วิธีไ หว้แม่ย่า นางรถ ทำกันตอนไหน

แต่โบราณ นิยมไหว้แม่ย่านางรถในช่วงสงกรานต์ หรือเทศกาลตรุษจี น แต่ปัจจุบันถือฤกษ์ตามสะดวก ส่วนวิธีไหว้แม่ย่านางรถ

มักไหว้ตอนเช้าเป็นส่วนใหญ่ หากเป็นรถขนาดใหญ่ อาทิ รถบรรทุก รถสิบล้อ หรือรถทัวร์ ควรไหว้ปีละ 2 ครั้ง แต่ถ้าเป็นรถเล็ก

เช่น รถปิกอัพ รถเก๋ง หรือรถจักรยานยนต์ ให้ไหว้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น เวลาเช้าจัดโต๊ะที่หน้ารถ สตาร์ทเครื่องยนต์

บีบแตร 3 ที จุดธูป 9 ดอกถวายเฉพาะแม่ย่านางรถอย่างเดียวเท่านั้น

สิ่งที่ต้ องจัดเต รียม

1 ข้าว 1 ถ้วย

2 น้ำ 1 แก้ว

3 ผลไม้ 5 อย่าง โดยเอากล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี และผลไม้อย่างอื่นๆก 4 อย่าง

4 หมาก พูล ยาเส้นสีฟัน 3 คำ

5 ธูป 9 ดอก

6 ยา สูบ 3 มวน

สำหรับของที่ต้องเตรียมไหว้แม่ย่านางรถ ควรเตรียมให้ครบ พยายามอย่าให้ขาด และต้องว่าถวายเฉพาะแม่ย่านางอย่างเดียวเท่านั้น

คำถวา ยของไหว้แ ม่ย่านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสส กล่าว 3 จบ

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ

ขะยาวะหัง โหตุ ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ

ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่านางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้เพื่อประโยชน์

และความสุขแก่ลูกทั้งหลายเทอญ สาธุ…ตอนนี้เราก็พูดในสิ่งที่ดีๆมีโชค ร่ำรวย

ทำมาค้าขายให้เงินไหลกอง ทองไหลมา จงเกิดมีแก่เรา และรอประมาณ 20 นาที

แล้วจุดยา สูบ 3 มวนให้เจ้าที่ด้วย และรอประมาณ 3 นาที แล้วมาว่าคำลา

คำลาขอ งไหว้แม่ ย่านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ กล่าว 3 จบ

พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป

เป็นยารักษาโรค อย่าให้เกิดโทษเลยนะ เสสัง มังคะลา ยาจามะ

ไหว้แม่ย่านางรถ หากออกรถใหม่ ต้องเตรียมอะไรง

พวงมาลัย 2 ชาย จำนวน 3 พวง

โดยสีของริบบิ้นจะขึ้นอยู่กับฤกษ์วันออกรถ

วันจันทร์ พวงมาลัยริบบิ้นสีม่วง

วันอังคาร พวงมาลัยริบบิ้นสีน้ำเงิน

วันพุธ พวงมาลัยริบบิ้นสีเหลือง

วันพฤหัสบดี พวงมาลัยริบบิ้นแดง

วันศุกร์ พวงมาลัยริบบิ้นสีชมพู

วันเสาร์ พวงมาลัยริบบิ้นสีฟ้า

วันอาทิตย์ พวงมาลัยริบบิ้นสีเขียว

ขั้นตอนการไหว้แม่ย่านางรถ กรณีออกรถใหม่

ให้นำพวงมาลัยทั้ง 3 พวง ไปแขวนไว้บริเวณกระจกมองหลัง หรือพวงมาลัยรถ

จากนั้นให้ตั้งจิตให้แน่วแน่ แล้วท่องคาถาแคล้วคลาดของ พระครูวิหารกิจจานุการ

(ปาน โสนนฺโท) วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา

อิติ สุคะโต อะระหังพุธโท นะโมพุทธายะ ปัตถวีคงคา

ภุมมะเทวา ขะมามิหัง สุจิโต พุทธัง ธรรมมัง สังฆัง

สำหรับใครที่กำลังจะออกรถใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถมือหหรือมือสองก็อย่าลืมเตรียมของไหว้แม่ย่านางรถ

อย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจของเจ้าของรถเองเพื่อให้แม่ย่านางรถได้คอยช่วยปกปักรักษาเราให้แคล้วคลาด

จากสิ่งไม่ดีทั้งปวงแต่ทั้งนี้แล้วเราคนขับก็ต้องขับรถด้วยความไม่ประมาทและมีสติอยู่เสมอ

•เป็นควา มเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ นกา รอ่าน•

ขอบคุณที่มา..

g r a n d p r i x , k h a o r o t

Leave a Reply

Your email address will not be published.