May 25, 2022

รับไม่ไหว หมดทุกอย่าง น้ำตาไม่ทันแห้ง เสียทั้งพ่อแม่

นับเป็นข่าวทูญเสียที่ชาวโชเชียลต่าง เห็นใจ และส่งกำลังใจให้ ตลกรุ่นใหญ่ กันไม่ขาดสาย เป็ดร่ำไห้เผยรับไม่ไหวจริงๆ

แค่ไม่กี่วัน คราบน้ำตายังไม่ทันแห้งเลย ไม่ได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่ ไม่ได้กราบเท้าพ่อแม่

ถ้าพ่อแม่จากไปตามอายุขัยจะไม่เสียใจเท่านี้ มันโหดร้ายทั้งโลกไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียว

แต่การบริหารจัดการประเทศไม่เหมือนกัน มันต่างกัน ประเทศที่บริหารจัดการที่ดี เอาใจใส่ดูแลประชาชนที่ดีก็ได้เปรียบ

ทำงานได้เร็ว ผมกลัวว่าหลายชีวิตไม่รู้จะเกิดอีกสักเท่าไหร่ แล้วคนที่ไม่มีโอกาส คนจนในชุมชนแออัด

จะอยู่กันอย่างไร ทำกันอย่างไร มันท้อมันหมดทุกอย่าง วันนี้เราขาดความสามัคคี เรามาสามัคคีเพื่อร่วมกันทั้งหมด

มาช่วยกันบูรณะประเทศทุกส่วนทุกฝ่าย อย่าเห็นแก่ตัว อย่าเห็นประโยชน์ส่วนตน

ขอบคุณที่มา …

เ รื่ อ ง เ ล่ า เ ส า ร์ อ า ทิ ต ย์

Leave a Reply

Your email address will not be published.