May 27, 2022

เก็บข้าวสารให้ ไม่ มี ม อ ด ขึ้น อยู่ไ ด้นาน แล ะ สะอาด

วันนี้เรามีบทความดีๆ มาฝากทุก่ท่าน ข้าว ถือเป็นอาหารหลักของบ้านเราทุกบ้าน

ต้องมีข้าวสารเก็บไว้หุงใช่ไหมคะ แต่หลายท่านก็เจอปัญหา ม อ ด มากวนใจหรือไม่เก็บข้าวไว้นานๆ

แล้วเม็ดข้าวเริ่มแตกผุกินไม่ได้ก็มี วันนี้จึงขอนำเสนอไอเดียเก็บข้าวให้อยู่ได้นานไม่ว่าข้าวสารข้าวเหนียว

ก็ทำตามนี้แล้วได้ผลทั้งนั้นค่ะ ซึ่งสูตรนี้ได้รับการเผยแพร่มาจาก คุณทรงฤทธิ์ ปะเทโท

เกษตรชาวผู้ชำนาญการปลูกข้าวได้ให้วิธีเก็บข้าวแบบง่ายๆดังนี้ค่ะ

วัสดุอุปก รณ์ที่ ต้องเตรียม

1. ขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้ (แนะนำให้ใช้ขวดน้ำอัดลมเนื่องจากมีความหนากว่าขวดน้ำ)

2. ข้าวสารข้าวเหนียวหรือถั่วต่างๆ 1 กิโลกรัม

3. ใบเตยตากแห้ง(ไม่มีไม่เป็นไรค่ะ)

ขั้น ตอ นการทำ

นำข้าวสารมาคลุกผสมรวมกับใบเตยตากแห้งแล้วทิ้งไว้สักพัก จากนั้นทำการใส่ในขวดพลาสติก

เหลือใช้แล้วปิดฝาให้แน่น วิธีนี้นอกจากจะช่วยกัน ม อ ด ได้แล้วยังช่วยยืดอายุของข้าวสารให้

นานขึ้นและช่วยให้ข้าวมีกลิ่นหอมไม่เหม็นสาบอีกด้วยค่ะ

แถม ไล่ ม อ ด จากภูมิปัญญา โบราณ

เพียงนำช้อนสเตนเลสจะเป็นแบบสั้นหรือยาวก็ได้ 2 คัน ใส่หรือปักลงในถังข้าวสารหรือในถุงข้าวสาร ไม่นาน ม อ ด ก็จะทยอยเดินสวนสนามกันออกมาจากข้าวอย่างง่ายดายค่ะ โดยไม่ต้องเคาะหรือหยิบออกให้ยุ่งยากเสียเวลาค่ะ

2 สูตรนี้รับรองว่าทำได้ผลแน่นอน ข้าวที่เก็บก็อยู่ได้นานไม่มีตัวอะไรมากวนใจค่ะ

ขอบคุณที่มา…

คุณ ท ร ง ฤ ท ธิ์ ป ะ เ ท โ ท , m g r o n l i n e

Leave a Reply

Your email address will not be published.