May 21, 2022

ขายกระชา ยแพง เจอปรั บเป็น แส น คุก 7 ปี

ช่วงนี้ถือเป็นของที่หลายๆคนควาญหากันมาก สำหรับกระชาย ล่าสุด กรมการค้าภายใน ฮึ่มร้านค้า ขายกระชายแพง

ถ้าเจอปรับเป็นแสน คุก 7 ปี เผยสำรวจตลาดใหญ่ขึ้นราคาจริง แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตจนน่าเป็นห่วงวันที่ 16 ก.ค.64

น.ส .พัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน( คน. ) กล่าวถึงสถานการณ์ราคากระชายที่เพิ่มสูงขึ้นว่า

ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดออกสำรวจราคากระชายทั่วประเทศแล้ว ซึ่งผลการสำรวจก็ทยอยส่งมารายงานส่วนกลาง

ขณะนี้พบว่าราคาสูงขึ้นจริง แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤติจนน่าเป็นห่วงจากการสำรวจในตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ เช่น ตลาดไท

ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดศรีเมือง พบว่าราคาขายส่งปรับเพิ่มขึ้นจริง จาก 100-120 บาท/กก. เป็น 110-120 บาท

ขณะที่ขายปลีกอยู่ที่ 140-160 บาท/กก.จากเดิม ไม่ถึง 140 บาท/กก. ส่วนตลาดในต่างจังหวัดบางแห่งอาจสูงกว่านี้เล็กน้อย

จากที่รับรายงาน สถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นชั่วคราว และเมื่อขายได้ราคาดีเกษตรกรก็จะขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น

คาดว่าผลผลิตจะออกมาในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านี้และราคาก็จะลดลงเองตามกลไกตลาด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้ประสาน

กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขอข้อมูลการปลูกและปริมาณกระชายในประเทศไทยว่ามีปริมาณเท่าไหร่ เมื่อวางแผนในการ

กระจายสินค้าต่อไป ทั้งนี้กระชายไม่ใช้พืชหลักที่มีการปลูกอย่างแพร่หลาย เพราะมีการใช้ต่อครัวเรือนไม่มากนัก

แต่เมื่อมีความต้องการใช้แบบก้าวกระโดดก็ทำให้ราคาสูงขึ้นตามไปด้วย หากประชาชนพบการขายที่เอาเปรียบ ให้แจ้งสายด่วน 1569

กรมจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และตรวจสอบต้นทุนทันที หรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หากพบการกระทำความผิด

จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร

กักตุนสินค้าและปฏิเสธ การจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.