May 26, 2022

วางให้ ถูกตำ แหน่ง แ บบนี้ ช่วยเสริม ทรัพย์ เสริมโชคเ งินทอง

• ข้าวเต็มถัง

ข้าวส า รมีเอาไว้ให้เต็มถัง ไม่ให้ขาดอย่าให้หมดถัง เขาเชื่อกันเอาไว้ว่าหากเรามีข้าวส า ร

อยู่เต็มถังไม่หมดถังอยู่ตลอดเวลานั้น จะทำให้ตัวเจ้าของบ้ า นผู้ที่อาศัยมีกินมีใช้และจะไม่ติดขัด

ในด้านของเงินทอง ไม่ติดขัดในเรื่องของอาหารการกิน

• ไข่ไก่ เปรียบเสมือนทองคำ
ไข่ไก่จำนวน 8 ฟอง ให้ใส่เอาไว้ในตะกร้าแล้ววางเอาไว้ในห้องครัว คนโบราณได้กล่าวกันเอา

ไว้ว่าไข่ไก่นั้นจะเปรียบเสมือนเป็นการวางทองคำเอาไว้ในบ้ า นของเรา จะช่วยส่งเสริมในด้าน

ของการเงินได้ดีมากๆ ทำให้เจ้าของบ้ า นนั้นมีความร่ำรวย มั่งคั่ง มีโชคมีลาภเข้ามาหา

มีกินมีใช้ อย่างไม่หมดมือ

• จาน ชามสีขาว เสริมโชค

หากได้ลองสังเกตดูดีๆ เราจะเห็นได้ว่าตามภัตตาคารอาหารใหญ่ๆตามร้านอาหารนั้นเขามัก

จะใช้การชามเป็นทรงกลมสีขาว เขาว่ากันว่าจะเป็นตัวแทนของรากฐานที่ได้ให้ความอุดมสมบูรณ์

จะช่วยฐานะทางการเงินให้มีความมั่งคั่ง ความร่ำรวยความมั่งมียิ่งขึ้นไป หน้าที่การงานนั้นจะดีมากขึ้น

อย่างที่เราได้บอกไปตั้งแต่ข้างต้นแล้วว่า ตำแหน่งของห้องครัวนั้นเปรียบเสมือนกับขุมทรัพย์ของตัวบ้ า น

จึงเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญมากๆ หากมีการวางสิ่งของที่ผิดตำแหน่งไป

วางในตำแหน่งที่ไม่ดีนั้น ก็จะทำให้เงินทองที่มีเข้ามารั่วไหลออกไปได้ โชค ลาภ

ข้ามาก็ทำให้หลุดออกไปได้อย่างง่ายๆเช่นกัน

• เตาไ ฟ เป็นตัวแทนความโชคดี

เตาไฟให้ติดตั้งไว้ติด กับกำแพงที่เป็นผนังทึบ หากเรามีการตั้งเตาเอาไว้ลอยๆอยู่กลางห้องครัวนั้น

เขาว่ากันว่าจะเหมือนเป็นการขาดพลังงานขาดโชค ลาภ การเงินจะมีปัญหาต่างๆตามมาได้

หากเป็นไปได้ให้ติดเอาไว้ติด กับผนัง ไม่ควรตั้งลอยๆเอาไว้

•เป็นคว ามเชื่อส่วนบุคคลโป รดใช้วิจาร ณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

s h a r e – s i

Leave a Reply

Your email address will not be published.