May 28, 2022

หลายคนใช้อยู่ประจำ โดยไม่ทราบ ภาชนะ6 ชนิด ที่ไม่ใช้กับเครื่องไมโครเวฟ

• ฟอยล์สำหรับห่ออาหาร

ฟอยล์สำหรับห่ออาหาร ที่ทำมาจากอลูมิเนียม เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด ไ ฟขึ้นมาได้

เมื่อนำเข้าในไมโครเวฟดูดความร้อนก็จะเป็นอั น ต ราย เพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะอุ่น

อาหารให้เรานำฟอยล์ออกจากอาหารก่อนแล้วค่อยนำไปอุ่น

• ฟองน้ำล้างจาน

ฟองน้ำที่เราใช้ในการเช็ดทำความสะอาดไมโครเวฟนั้นจะต้องระวังมากๆ

ก่อนทำความสะอาดจะต้องมีการถอดปลั๊กก่อน เพราะฟองน้ำใยหลายชนิดมักจะ

มีส่วนผสมของส า รที่ทำให้เกิดเป็นจุดหลอมเหลว เกิดเป็น ไ ฟขึ้นมาได้

เมื่อทำความสะอาดเสร็จก็อย่าลืมที่จะนำออกจากไมโครเวฟ หากเราเผลอลืมแล้ว

ทำการอุ่นอาหารโดยที่มีฟองน้ำอยู่ในนั้นก็จะทำให้เกิดเป็นอั น ต รายกับตัวคุณได้

• พลาสติกใสถนอมอาหาร

พลาสติกที่ปิดอาหารเพื่อป้องกันฝุ่นต่างๆตกลงไปในอาหารของเรา

เมื่อเราต้องการที่จะอุ่นอาหารในไมโครเวฟนั้น ความร้อนก่อขึ้น

เป็นไอน้ำเกิดเป็นหยดน้ำพลาสติกนั้นก็จะเกิด การละลายส า รต่างๆหยด

ลงไปในอาหารของเราได้ เพราะฉะนั้นแล้วหากต้องการที่จะอุ่นอาหารให้เรา

นำฝาพลาสติกออกก่อนแล้วค่อยทำการอุ่นในทุกๆครั้ง

• กล่องพลาสติก กล่องโฟม

กล่องใส่อาหารที่เป็นพลาสติกหรือเป็นกล่องโฟมนั้น จะมีจุดหลอมเหลวต่ำ

หากเรานำเข้าไปในไมโครเวฟโดนความร้อน จะเป็นการหลอมละลายจากภาชนะได้

ซึ่งทำให้ภาชนะเสียรูปทรงและพลาสติกหรือโฟมก็จะละลายส า รต่างๆปนอยู่ใน

อาหารของเรา เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ควรที่จะนำพลาสติกกล่องโฟมใส่อาหารเข้าไปในไมโครเวฟ

• จาน ชาม ภาชนะกระเบื้องเคลือบ

ภาชนะที่เป็นกระเบื้องเคลือบไม่สามารถที่จะทนต่อความร้อนสูงได้

หากเราทำการอุ่นอาหารแล้วเผลอใส่เข้าไป จะทำให้กระเบื้องเคลือบเกิด

การร้าวและภาชนะที่เป็นกระเบื้องเคลือบหลายชนิดที่มีส่วนผสมของโลหะ

ที่เป็นส่วนประกอบในการทำลวดลายต่างๆ ซึ่งจะเกิดเป็นความร้อนสูงก่อนเป็น ไ ฟขึ้นมาได้เช่นกัน

• ภาชนะที่เป็นโลหะ

ตัวคลื่นไมโครเวฟเมื่อไปถูกกับตัวโลหะ จะทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าและเกิดเป็นความร้อน

เมื่อมีความร้อนสูงขึ้นแน่นอนก็จะทำให้เกิดเป็น ไ ฟขึ้นมาได้ ทำให้สา รต่างๆ

ปะปนลงในอาหารและเป็นอั น ต รายตัวคุณได้

ขอบคุณที่มา…

s h a r e – s i

Leave a Reply

Your email address will not be published.