May 21, 2022

หลายๆคนไม้เคยรู้ ดื่มวันละ 1 แก้ว ประโย ชน์ที่ ได้ดีม าก

หลายๆคนคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดี สำหรับ มะรุม เป็นพืชผักสมุนไพรชนิดหนึ่ งเ

ป็นไม้ยืนต้น โตเร็ว ปลูกได้ง่าย สามารถนำมาประกอบในเมนูอาหารได้อย่างหลากหลาย

มะรุม นั้นนอกจากความอร่อยที่ได้แล้ว ยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆหลายชนิด

เป็นสา รต้านอนุมูลอิสระชั้นดีมากด้วย ในยุคปัจจุบัน คนจำนวนมากได้หันมาใส่ใจดูแลในเรื่องของสุขภาพตัวเองมากขึ้น

รวมไปถึงหากมีอาการเจ็บป่ ว ยก็จะหันมาพึ่งยาสมุนไพรตามฉบับของคนโบราณที่สามารถรักษาแล้วหายได้เห็นผลดี

ซึ่งในวันนี้เราได้มีสูตรการต้มน้ำมะรุมดื่มวันละ 1 แก้วก่อนนอนหรือตอนเช้า

ประโยชน์ที่คุณได้นั้นจะได้รับอย่างม หาศา ล เรามาดูกันเลยว่ามีวิธีการทำอย่างไร

วิธี ทำ สูตรน้ำ ต้มเมล็ดมะรุม

ในขั้นตอนแรกให้เรานำเมล็ดมะรุมตากแห้งประมาณ 1 กำมือ จากนั้นให้ต้มในน้ำเดือด 1 ลิตร

ประมาณ 5 นาที กรองน้ำด้วยผ้าขาวบางหรือกระชอน รับประทานอุ่นๆ ครั้งละ 1 แก้ว หลังอาหาร เช้าหรือก่อนนอน

ประ โยชน์ ที่ได้รับ

• มีส่วนช่วยใน การบำรุงเ กี่ยวกับด ว งตาของเราให้มีการทำงานได้ดีขึ้น

• มะรุมมีสร รพคุณที่ดี ช่วยในการจัดการกับเ ชื้ อแบ ค ทีเ รีย ตามผิวหนัง ของตัวเราได้เป็นอย่างดี

• เป็นยารักษ าโ ร คเบา ห ว าน เห มาะมากๆสำหรับผู้ที่เป็น ให้ดื่มวันละ 1 แก้ว

จะช่วย ในการลดน้ำตาลในโลหิตของคุณได้เป็นอย่างดี

• มะรุมมีส่วนช่วย ในการรักษ าอาการห วั ด เป็นไ ข้ หรือมีอาการไ อ จะช่วยบรรเท าให้เบาทุเ ล าลงได้

• มะรุมเป็นผักสมุ นไพรชนิดหนึ่ งที่มีส่วนช่วยในการดูแลปัญหาสุข ภาพช่องปากของ เราได้ ช่วยดับก ลิ่นได้ด้วย

• สรรพคุณที่เด่น ชัดจะช่วยใน เรื่องของโรคไข ข้ อ ปว ดตามตัวตา มกล้ามเนื้อ

และก ร ะดู กอักเสบ จะช่วยบรรเทาอาการได้ดีมากๆ

• ช่วยทำให้ระ บบร่างก ายแข็งของเรามีค วามสมบูรณ์ และมีความแข็ งแรงมากขึ้น

• มีส่วนช่ว ยในการบำ รุงผิวพรรณให้แลดูอ่ อนเยาว์ ไม่แห้งกร้าน มี ผิวที่นุ่มนวลมากขึ้น

เห็นประโยชน์ที่มากขนาดนี้แล้ว ลแงนำมาต้มดื่มวันละแก้วดูนะคะ ผักสมุนไพรบ้านเรานั้น

ล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรามากๆ ไม่ต้องเสียเงินซื้อยาแพงๆ สมุนไพรก็ช่วยเราได้ค่ะ

ขอบคุณที่มา…

สุ ด ย อ ด ส มุ น ไ พ ร แ ล ะ ตำ รั บ ย า ไ ท ย เ ค รื อ ข่ า ย น า ย ห ลิ น จื อ , s i a m h e r b s . b l o g s p o t

Leave a Reply

Your email address will not be published.