May 21, 2022

หม อเห รียญทอง สั่ งแบน ฟู้ด แพนด้า ห้ามเข้ ารพ.

หลายๆคน ติดตามข่าวดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดจากกระแสแบนฟู้ดแพนด้า #แบนfoodpanda ที่มีจุดเริ่มต้นจากทวิตเตอร์

ในการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา หลังมีชาวทวิตเตอร์เข้าไปสอบถามในบัญชีทวิตเตอร์ของฟู้ดแพนด้า

กรณีที่ปรากฏภาพบุคคลคนหนึ่งคล้ายกับไรเดอร์ของฟู้ดแพนด้า อยู่ในที่ชุมนุมและมีลักษณะเหมือนกำลังเผาผ้าประดับพระบรมฉายาลักษณ์

หลังจากนั้นแอคเคาท์ของ @foodpanda_th ตอบกลับว่า “ทางเราจะเร่งดำเนินการตามกฎระเบียบขั้นเด็ดขาดของบริษัท

โดยให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานทันที ขอเรียนให้ทราบว่า ทางฟู้ดแพนด้ามีนโยบายต่อต้านความรุนแรงและการก่อการร้ายทุกรูปแบบ

และยินดีช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีต่อคนร้ายอย่างเต็มที่ค่ะ”เวลาต่อมา เกิดกระแสความไม่พอใจฟู้ดแพนด้า ที่ใช้คำว่า

“การก่อการร้าย” ในทวิตเตอร์ข้างต้น จนทำให้เกิดกระแสแบนฟู้ดแพนด้า ฟู้ดแพนด้า จึงได้ออกแถลงการณ์ว่า

“ฟู้ดแพนด้าขออภัยที่ทำให้เกิดความไม่พอใจและผิดหวังกับการตอบความคิดเห็นในช่องทาง ทวิตเตอร์ที่ถูกโพสต์โดยพนักงานของเรา

ซึ่งไม่สอดคล้องและไม่ได้รับการอนุมัติจากฟู้ดแพนด้า เราตระหนักว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อความรู้สึกของประชาชนทั้งผู้บริโภค

ร้านค้าพันธมิตร และไรเดอร์ ไม่ว่าการตอบความคิดเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไรหรือจากใคร ฟู้ดแพนด้าขอรับผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้

เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ทำให้ทุกท่านรู้สึกผิดหวัง”นอกจากนี้ ฟู้ดแพนด้า ยังระบุว่า ทางบริษัทไม่มีนโยบายปิดกั้นสิทธิเสรีภาพ

ทางความคิดและการแสดงออกส่วนบุคคลแต่อย่างใด ดังนั้นฟู้ดแพนด้าขอยืนยันว่าการแสดงออกทางความคิดอย่าง เ สรีไม่ใช่การ ก่ อก ารร้า ย

และจะไม่มีการดำเนินการให้ไรเดอร์พ้นสภาพการเป็นไรเดอร์ของฟู้ดแพนด้า เวลา 20.41 น. พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา

ผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ประกาศ รพ.มงกุฎวัฒนะ และเครือ รพ.สนามทั้งหมด

ไม่อนุญาตให้มีการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านฟู้ดแพนด้า ดังนั้นจึงห้ามรถส่งสินค้าฟู้ดแพนด้า เข้าสู่พื้นที่ รพ.มงกุฎวัฒนะ

และเครือ รพ.สนามทั้งหมดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พนักงานหรือผู้ใช้บริการ รพ.มงกุฎวัฒนะ กรุณาใช้แพลทฟอร์มอื่นในการสั่งอาหาร

หรือสินค้าที่จะนำส่ง รพ.มงกุฎวัฒนะจนกว่า ฟู้ดแพนด้า จะมีน โยบายที่ชัดเ จนและ เด็ด ขาดต่อการปกป้อง สถาบันพ ระมห าก ษัตริย์

โดยเฉพาะก ารดำเนินการอย่างเด็ ดขาดกับพนักงาน ที่กระทำก ารเป็นอริร าชศั ตรูต่อ พระเจ้า แผ่นดิน”

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.