May 22, 2022

ตัวเล ขตัวสุดท้าย ของเบอร์โทร บอ กอะไรบางอย่าง

เลขตัวสุดท้ายเป็นเลข 9

เค้าคนนั้นมักมีความขัดแย้งในตนเองตลอดเวลา เจ้าอารมณ์ โกรธง่าย

มักเสียเพราะการกระทำของตัวเองจะมีวิญญ าณร้า ยคอยรบกวนรังควาน

หุนหันพลันแล่น รักใค ร่หลงใหลอะไรได้ง่ายๆ มีบางสิ่งบางอย่าง

เก็บซ่อนไว้ภายในจิตใจ เก็บกด

เลขตัวสุดท้ายเป็นเลข 0

เค้าคนนั้นชอบหลงใหลในสิ่งที่ผิ ดๆ นอกลู่นอกทาง ชอบแหกกฎ ดันทุรัง

ดื้อรั้น เจ้าอารมณ์มาก โกรธง่าย อารมณ์ตึงเค รียดตลอดเวลา

และชอบเอ าแต่ใ จตัวเองเป็นที่สุด

เลขตัวสุดท้ายเป็นเลข 1

เค้าคนนั้นไม่มีน้ำใจนักกีฬา เห็นแก่ตัว ชอบวางอำนาจบาตรใหญ่

เอ าแต่ใจตัวเอง บ้ าอำนาจ ไม่สนใจในความรู้สึกของผู้อื่น รักง่ายหน่ายเร็ว

ทำตัวเหมือนคนเบื่อโลก ใจร้อน ใจเร็ว เอ าแต่ใจ มุท ะลุ ถือทิฐิ

ใจใหญ่ จมไม่ลง และหยิบโหย่ง

เลขตัวสุดท้ายเป็นเลข 2

เค้าคนนั้นชอบฟุ้งซ่าน เพ้อฝัน วาดวิมานในอากาศ จอมม ารย า

โลเลคล้อยตามคนอื่นได้ง่าย อารมณ์อ่อนไหวง่าย และแปรปรวนเร็ว เอาแต่ใจตัวเอง ดื้อรั้นแบบหัวชนฝา เจ้าอารมณ์ และมักมีความผิ ดหวังเ ศร้าหมองมาก่อนความสุขเสมอ

เลขตัวสุดท้ายเป็นเลข 3

เค้าคนนั้นมีจิตใจอ่อนแอ และขี้ขลาด เป็นคนประเภทแข็งนอกอ่อนใน เจ้าอารมณ์ ใจร้อน มีแนวโน้มไปในทางก้าวร้ าว มุท ะลุดุดั น หุนหันพลันแล่น ชอบหาเรื่องใส่ตัว ดื้อรั้น เอาแต่ใจตัวเอง บ้ าพลัง ชอบการทะเ ลาะวิว าท ใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย มีอารมณ์รักใ คร่อย่างรุนแ รงไม่ว่าจะรัก หรือเกลี ยด ประเภทแค้ นฝั งหุ่นกันเลยทีเดียว

เลขตัวสุดท้ายเป็นเลข 4

เค้าคนนั้นมักจะใช้ความฉลาดของตนเองไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เจ้าเ ล่ห์ มารย าสาไถย โกหกเก่ง ชอบตำหนิติเตียนคนอื่น สอ ดรู้สอ ดเห็น ชอบโวยวายจนติดเป็นนิสัย อารมณ์หงุดหงิดเป็นประจำ และมีโอกาสเบี่ยงเบนทางเ พศได้ค่อนข้างสูง

เลขตัวสุดท้ายเป็นเลข 5

เค้าคนนั้นเป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่เอ าใครก็มี ชอบอวดรู้อวดฉลาด หัวแข็ง เอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ ชอบยกตนข่มท่าน ควบคุมตัวเองไม่ได้ ใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย โล ภมาก งมงายในสิ่งไร้สาระ มีสติปัญญาก็ไม่สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้

เลขตัวสุดท้ายเป็นเลข 6

เจ้าชู้ หยิบโหย่ง ทำสิ่งใดมักหวังผลประโยชน์ตอบแทน เจ้าเล่ ห์ ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง โ ลภ ชอบห ลงระเริ งในแสงสี ความศิวิไลซ์ ไม่ค่อยสงวนตัว ไม่หวงตัว ไม่รักเกียรติ

เลขตัวสุดท้ายเป็นเลข 7

เค้าคนนั้นมักกำพร้า หรือต้องพลัดพรากจากคนที่รัก เวลาโกรธแล้วจะรุนแ รงใครก็ห้า มไม่อยู่ เครียดง่าย เห็นแก่ตัว ตระหนี่ขี้เหนียว ขี้อิจฉา เป็นคนเก็บกด คิดมาก ฟุ้งซ่าน ขี้เกียจ เฉื่อยชา เย็นชา เจ้าคิดเจ้าแค้ น ไม่ไว้วางใจผู้อื่น จู้จี้ ขี้บ่น และไม่ชอบเข้าสังคม

เลขตัวสุดท้ายเป็นเลข 8

เค้าคนนั้นชอบการทับถมผู้อื่น สำมะเลเทเม า หลงง่าย เชื่อง่าย เอะอะ ขาดความรอบคอบ มักตกอยู่ในโมหะจริต เช่น คิดอยากรวย อยากสวย อยากได้ อยากมี และอยากเป็น ตลอดจนลุ่มหล งมัวเม าอยู่ในรูป รส กลิ่น เสียง การสัมผัส มีความวู่วาม บุ่มบ่าม ขาดความยั้งคิด มีพรสวรรค์ในการฉ้ อโก ง เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เจ้าเล่ ห์ ฉลาดแกมโ กง กระล่อ น ชอบหลบๆ ซ่อนๆ

•เป็นควา มเชื่อส่วนบุคคลโป รดใช้วิจารณญาณในก ารอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

ด ว ง ไ ล ฟ์ ( ด ว ง L i v e )

Leave a Reply

Your email address will not be published.