May 28, 2022

ป้องกันอย่างดี 90% ฉีดซิโนฟาร์มแล้ว โรงงานไก่ ยอดพุ่ง 3 พัน

ล่าสุด วั น ที่ 24 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีตรวจพบว่ามีแรงงานต่างชาติ ซึ่งเป็นคนงานของบริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด (ในเครือสหฟาร์ม)

ประกอบธุรกิจผลิตไก่สดแช่แข็งเพื่อการส่งออก แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 บ้านลำตะคล้อ ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

และเป็นสถานประกอบการที่ใช้แรงงานชาวเมียนมามากที่สุดใน จ.เพชรบูรณ์ จึงสั่งให้ปิดโรงงาน พร้อมทั้งตรวจหาเชื้อเชิงรุกจากลูกจ้างทั้งหมดที่มีกว่า 6,000 ราย

ขณะนี้ตรวจไปแล้วกว่าครึ่งและพบว่ามีผู้ติดเชื้อพันกว่าราย คาดว่าหากตรวจครบอาจจะมีผู้ติดเชื้อถึง 3 พันราย ขณะที่บริษัทได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามไว้

รองรับแล้วกว่า 3 พันเตียง ด้าน นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า โรงงานแห่งนี้มีคนงานประมาณ 6,000 คน

ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการระวังป้องกันการติดเชื้อโควิดเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีการติดเชื้อขึ้นมาจนได้ แต่ทั้งนี้คนงานของโรงงานกว่า 90 เปอร์เซนต์ได้รับ

การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มไปแล้ว แต่ก็ยังเกิดการติดเชื้อ ซึ่งขณะนี้กำลังสอบสวนโรคเพื่อหาสาเหตุการติดเชื้อดังกล่าว หลังจากจังหวัดได้รับรายงานการติดเชื้อ

ของคนงานในโรงงาน จึงสั่งให้ปิดโรงงาน พร้อมทั้งระดมเจ้าหน้าที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุกขณะนี้สามารถตรวจไปแล้ว 3 พันกว่ารายพบว่ามีผู้ติดเชื้อ 1 พันกว่าราย

จึงสั่งให้ตั้งโรงพยาบาลสนามภายในบริษัทซึ่งมีพื้นที่หลายพันไร่ โดยได้ตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 3 พันเตียงไว้รอรองรับผู้ป่วย

คาดว่าหากตรวจแรงงานทั้งหมดแล้วคาดว่าอาจจะมีผู้ป่วยถึง 3 พันราย แต่ถ้าหากมีผู้ติดเชื้อมากกว่านี้ก็พร้อมที่จะขยายโรงพยาบาลสนามออกไปได้อีกตาม

จำนวนผู้ติดเชื้อ โดยทางทีมหมอและเจ้าหน้าที่สาธารสุขและบุคลากรทางการแพทย์ก็จะเข้าไปรักษาภายในพื้นที่ของบริษัทจะไม่มีการนำผู้ป่วยออกมาข้างนอก

อย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้ผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมดยังไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนั่นเอง

นอกจากนั้นยังได้ขอกำลังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ ไปบล็อกทางเข้า-ออกของบริษัททุกเส้นทาง ไม่ให้มีการเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาตโดย เด็ดขา ด

และมีคำสั่งให้พื้นที่ใกล้เคียงบริษัท 3 หมู่บ้านคือบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 2 บ้านลำตะคร้อหมู่ที่ 4 และบ้านลำตะคร้อเหนือ หมู่ที่ 15 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน

จ.เพชรบูรณ์ ให้ประชาชนรวมทั้งแรงงานต่างชาติที่พักอยู่ในบริเวณดังกล่าวห้ามออกจากที่พักโดยไม่จำเป็นตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค.2564 – 6 สิงหาคม 2564

รวมทั้งประชาชนทั่วไปขอให้งดเว้นที่จะเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สำหรับบรรยากาศทั่วไปที่บริเวณด้านหน้าบริษัทสหฟาร์มซึ่งตามปกติ

จะคึกคักไปด้วยแรงงานชาวพม่าที่มาจับจ่ายซื้อข้าวของแต่ในวันนี้เงียบสนิทแทบจะไม่มีใครออกมาเลย รวมทั้งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงขณะรายงานข่าวได้มีฝนตก

ลงมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งของจังหวัดที่ห้ามไม่ให้ออกจากที่พักอาศัยจึงทำให้ไม่มีใครออกมาดังกล่าว

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.