June 26, 2022

ผู้ว่าฯโพสต์ ขอพิจารณาตนเอง สมุทรสาคร ติดโควิด หลักพัน

ล่าสุด วันที่ 26 ก.ค.64 เพจ COVID – 19 สมุทรสาคร รายงานว่า วันที่ 25 กรกฎาคม 2564

เวลา 24.00 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สมุทรสาคร ระลอกเมษายน2564มีผู้ป่วยรายใหม่ 1,074 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 25,312 ราย หายป่วย/จำหน่ายแล้ว 11,518 ราย และ เสียชีวิตสะสม 91 ราย

ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา

ขออนุญาตพิจารณาตนเองออกจากการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด โดยระบุว่า…

“ควรออกรึยัง ผมบอกไปเมื่อวานว่า “ผมขอปรับปรุงระบบการโทรศัพท์ และ Line ในการติดต่อศูนย์ประสานการรักษาพยาบาลฯ

ของแต่ละอำเภอเป็นครั้งสุดท้าย ได้เตียงหรือไม่ ไม่ว่ากัน เพราะขึ้นกับสภาพอาการที่อาจไม่เหมาะกับ CI แต่ต้องมีการติดต่อกลับ

อย่าถามผม ไม่ต้องติดต่อผม หลังส่งข้อความผ่านไลน์แล้ว หากไม่มีการติดต่อกลับจากทีมงาน ภายใน 24 ชม.

ผมขออนุญาตพิจารณาตนเองออกจากการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด”

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.