June 24, 2022

คำสั่ง สธ. ตรวจพบเอง ไม่นับป่วย คาดยอด ติดจริงสูง 8-9 เ ท่า

นพ.ศุภโชค เกิดลาภ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

โพสต์เฟซบุ๊ก Suppachok NeungPeu Kirdlarp เผยแพร่เอกสารบันทึกข้อความ ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “สรุปการประชุมทางไกล (Web Conference) และข้อสั่งการ” ที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เป็นประธานที่ประชุม ชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับเอกสารดังกล่าว ทำสัญลักษณ์วงกลมที่ข้อ 5 ซึ่งระบุว่า “ 5.ให้ยกเลิกการ Active Case Finding (ACF)

โดยการทำ RT-PCR แต่ให้ใช้ Antigen test self-test kits (ATK) แทนในการคัดกรองเบื้องต้น

โดยกรณีที่ผู้ป่วยที่พบผล positive จะเป็นกลุ่ม probable case ซึ่งยังไม่นับเป็นกลุ่มป่วย

ไม่ต้องรายงานในระบบการรายงานโรคติดเชื้อ Covid-19 ” จากนั้นนพ.ศุภโชค โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่า

ยอด 16,000 วันนี้ เอาจริงแปลกใจเล็กน้อย ไม่ใช่อะไรนะครับ แปลกใจว่าไม่น่าจะใช่ยอดที่แท้จริง

เพราะตอนนี้ประเทศเรารายงานเคสเฉพาะเคสที่ยืนยันจาก PCR testing เท่านั้น ซึ่งมีปริมาณ test ที่ทำต่อวันจำกัด

ถ้าเรานับเคสที่ positive จาก Antigen test kit ที่เรา active finding case ด้วย

(ซึ่งเป็น probable covid-19 cases) ผมคิดว่ายอดจะขึ้นสูงไปมากกว่านี้ มีคนทำ simulation model ไว้ว่ายอดจริงๆ

อาจจะมากกว่านี้ 8-9 เท่าเลย แปลว่าที่ positive ต่อวัน ถ้าเราตรวจได้มากแบบไม่จำกัด

ยอดอาจจะสูงถึง 100,000 คนต่อวันได้

ปล.ผมคิดว่าถ้าจะรายงานเคสก็รายงาน definite case/ probable case แยกกันก็ได้ครับ

จะได้ทราบ magnitude ของปัญหาที่แท้จริงครับ

ขอบคุณที่มา…

S u p p a c h o k N e u n g P e u K i r d l a r p

Leave a Reply

Your email address will not be published.