ดู๑วง การงาน 2563 แม่นมาก

ดู๑วง การงาน 2563 แม่นมาก

คนเกิດเดือนมีนาคม

การงาน : ได้ไพ่มีโชค ได้งาน อาจมีคนหยิบยื่นมาให้ ขึ้นเงินเดือน ปรับตำแหน่ง ก้าวหน้า คนทำธุรกิจมีเปิดธุรกิจ ร้านใหม่

เป็นช่วงเจรจาสำเร็จ กำไรดี เงินดี เป็นช่วงดีให้เร่งหาเร่งทำ พวกธุรกิจของมีค่า ของหรู ถูกโฉลก ดีนัก

คนเกิດเดือนเมษายน

การงาน : งานที่ทำได้ตามขั้นตอนราบรื่นดี จงทำงานด้วยเหตุผล บางคนทำงานตาม ธรรมเนียมที่ทำต่อ กันมา

ผู้ใหญ่ให้คำแนะนำแก้ปัญหาได้ คุณธรรมสำคัญคนเก่าแก่คนเก่งเก๋า จะมีคนมาขอคำแนะนำ

คนเกิດเดือนพฤษภาคม

การงาน : งานที่หากำลังเข้ามา มักจะต้องเดินทางไปดูแล ไปติดต่อ ไปทำงาน อาจมีไป ไกลขั้นต่างประเทศ

บางคนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ย้ายสาขา เปลี่ยนหน้าที่ ซึ่งคุณก็สนุกกับงานได้เสมอ

คนเกิດเดือนมิถุนายน

การงาน : เป็นช่วงพักสำหรับคนที่ทำงานหนักมามาก ก่อนจะป่วยได้ งานที่ทำอาจมีสะดุดรอ คอย บางคนอาจหยุดงาน

ตกงาน แต่จะเหมาะดีกับงานด้านท่องเที่ยว ที่พักผ่อน ที่พักฟื้นรักษา เยียวยาใจ ของประดับตกแต่งบ้าน

คนเกิດเดือนกรกฎาคม

การงาน งานไปในทิศทางที่ดี การช่วยเหลือกันและกัน ควรมีความ

ยุติธรรมเมตตาเป็นหลัก ช่วงนี้เป็นจังหวะเหมาะถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไร ให้ดีขึ้นคนเกิດเดือนสิงหาคม

การงาน : งานอาจต้องรอคอยสักพักก่อนจะเดินต่อได้ กรณีมีปัญหาขั ด แ ย้ งมาก หมายถึงถูกหยุดพักงาน การมองกลับมุม

จะพบวิธีแก้ปัญหา คนมีประสบการณ์แก้ปัญหาบ่อยมากเข้าจะกลายเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน อาชีพหมอ ที่ปรึกษา ค้าของเก่า

ซ่อมแซมแก้ไข ขาย ให้เช่าตึก จะรุ่งดี

คนเกิດเดือนกันยายน

การงาน : งานที่ทำไว้รอแสดงผลรอบรรจุ เรียกเข้า ถ้ามีงานเข้ามาให้เร่งทำจะสำเร็จได้ไม่ยาก ถ้ากำลังทำงานอาจเจองานยืดเยื้อ

อาจต้องเข้าไปจัดการทรัพย์มรดก สืบทอดกิจการครอบครัว เป็นช่วงได้ เงินทอง จงเร่งทำ

คนเกิດเดือนตุลาคม

การงาน : จะได้ดีเพราะสู้สุดใจ รอบข้างແย่งชิงแข่งขันก็ลุยไม่ท้อ ถ้า เกิດการเล่นตุกติกใด เราไม่ต้องไปทำตามเพราะคนตุกติกจะถูก

จับได้และแพ้พ่ายไป คนทำงานประจำอาจพบเหตุตึงເครียດเรื่องเลย์ออฟ ก็ไม่ต้องอินพาลจะลาออกตาม เพราะดูดี เราไม่ได้มีเอี่ยวอะไรด้วยเลย

คนเกิດเดือนพฤศจิกายน

การงาน : ถ้าอยา กเปลี่ยนระบบช่วงนี้เหมาะจัดไป บางคนเปลี่ยนงานจนกว่าจะลงตัว เหมาะกับงานที่ต้องเดินทาง คนกลาง

อาจย้ายที่อยู่ อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

คนเกิດเดือนธันวาคม

การงาน : มีความก้าวหน้าทั้งหน้าที่รับผิดชอบ ตำแหน่ง ช่วงนี้ทำงานได้มีศักยภาพ มีไฟในการทำงาน ธุรกิจไปได้ดี เพราะฝีมือ

คนหางานจะได้งาน มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ การพัฒนาเรียนรู้ สอบ ได้ผลดี

คนเกิດเดือนมกราคม

การงาน : อาชีพที่ใช้ศิลปะ จินตนาการ บันเทิง งานกลางคืน กลุ่มนี้เด่น สภาวะการทำงานอาจต้องจัดระบบลด ความสับสน บางคนเบื่อ

เซ็ง แทบอยา กลาออก แต่ช้าก่อน ลองปรับใจใหม่ อาจเป็น อารมณ์ช่วงหนึ่ง ลาพักร้อ นหรือขอไปอบรมให้เวลาได้คิดตรองดูอีกสักพัก

คนเกิດเดือนกุมภาพันธ์

การงาน : สิ่งต่าง เปลี่ยนเมื่อถึงเวลาเปลี่ยน ช่วงนี้เปลี่ยนในทางที่ดี อาจจะมองหางานใหม่ ย้ายแผนกสาขา เดิน ทางตามหน้าที่

งานต่างประเทศ สามารถขอความช่วยเหลือถ้าต้องการ ถ้ามีปัญหาควรหลบเลี่ยงไป อย่าเข้าไปขัดแย้ง พอเวลาผ่านไปสถานการณ์จะดีขึ้น

•เป็นความ เชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจร ณญาณในก ารอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *