June 28, 2022

คอกาแฟควรรู้ ดื่มอย่างไรให้ได้ผลดีต่อสุขภาพ เพราะ การดื่มกาแฟดำ มีทั้งประโยชน์และโทษ

เรามาดูโทษของการดื่มกาแฟดำกันก่อน

โทษขอ งการดื่มก าแฟดำ

1. ดื่มกาแฟตอนเย็น ทำให้นอนไม่หลับ

2. กาแฟมีผลใน การขับปัสสาวะ อาจทำใ ห้ต้องลุกเข้าห้องน้ำกลางดึก รบก วนการนอนได้

3. คาเฟอีนใ นกาแฟจะส่ง ผลต่ออวัยวะภายในขอ งทารกที่ ยังอ่อนแออ ยู่จึงไม่ควรดื่ม

4. เด็กเล็ กไ ม่ควรดื่ม กาแฟ โดยเฉพาะเด็ กที่อายุต่ำกว่า 10 ขวบ

5. หญิง ลูกอ่ อน ที่คลอดลู กแล้ว 100 วัน และอยู่ใน ช่วงให้นมลูก ไม่ค วรดื่มกาแฟ

เพราะช่วง 100 วันนี้ ทารกต้องการน้ำนมบริสุทธิ์จากแม่ การดื่มอะไรเข้าไปจะส่งผ ลต่อทารกได้ จึ งต้องระวัง

6. คนเป็นโรค กระเพาะ ควรงดกาแฟ เพราะคาเฟ อีนจะกระตุ้น การหลั่งน้ำย่อ ยในกระเพาะ

จะยิ่งเพิ่มกรดในกระเพาะให้อักเสบมากขึ้น

7. คนเป็ นโรคหัวใจ ไม่ควร ดื่มกาแฟ เพราะ คาเฟอีน มีบทบาทใ นการกระตุ้นหัวใจ ทำให้เลือดเพิ่มขึ้น

8. คนชราที่มีโรคหั วใจอยู่ จะทำให้ประ สิทธิภาพหัวใจดีเกินไป และหัวใจเสื่อม เร็ว จึงไม่ควรดื่ มอย่างยิ่ง

กาแฟดำนั้นมีทั้งโทษและประโยชน์ ต้องเลือกดื่มให้เหมาะสม และในปริมาณที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของคุณเองนะค่ะ

คราวนี้เรามาดู ประโบชน์กันบ้าง

ประโยชน์ ของการดื่มกาแฟ ดำเป็นประจำ

1. ช่วยป้อง กันโร คไวรัสตับอักเสบ B

2. ช่วยป้องกัน โรคหอบ คาเฟอีนในกาแฟจะระงับการตึงเครียดขอ งปร ะสาทสัมผัสสำรอง ลดการเกิ ดโรคหอบ

3. ช่วย ลดกา รเกิดโรคตับจากสุ รา นักวิชาการสำ รวจแล้วพบว่า กาแฟช่วยล ดผลร้าย ที่จะมีต่อตับ

4. ช่วยป้อง กันมะเร็งตับ ม ะเs็งลำไส้ และม ะเs็งในช่องปาก จากผลการทดลองจริง

พบว่ากาแฟมีประสิทธิภาพป้องกันโรคขั้นต้น โดยเฉพาะในคาเฟอีนมีกรดอะซิติก ที่ช่วยป้องกันโรค

5. ช่วยขับไล่ความชรา ออกซิเจนเป็นสารที่ร่างกายต้องการมากก็จริง แต่ถ้ามีออกซิเจนมากไป

ทำให้มีโอกาสเป็นม ะเs็งสูงและแก่เร็ว โดยเฉพาะกาแฟที่เข้มข้น จะทำให้ออกไซด์แตกตัว

ลดการเกิดม ะเs็งได้ กระตุ้นการเผาผลาญอาหารในร่างกาย

6. ช่วยกาแฟลดอัตราคอเลสเตอรอล ป้องกันโรคหัวใจ ในกาแฟมีนิโคติน แต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกับในบุหรี่

แต่เป็นวิตามิน B รวมชนิดหนึ่ง ที่ร่างกายต้องการ ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด

จึงป้องกันโรคหัวใจ และหลอดเลืo ดแข็งตัว

7. ช่วยละลายไขมัน กาแฟที่ทานหลังอิ่มอาหาร ช่วยให้ไขมันแต กตัว และให้พลังงานทดแทนจึงลดความอ้วนได้

8. กาแฟเพิ่มไขมันชนิดดีให้ร่างกาย ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว ตามผลการวิจัยพบว่า คนที่ดื่มกาแฟบ่อยๆ

จะมีไขมันชนิด (HDL) เพิ่มขึ้น ซึ่งไขมันชนิดนี้จะขับไล่คอเลสเตอรอลออกไป ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว

9. ช่วยแก้ปวดศีรษะ กาแฟมีส่วนผสมของคาเฟอีนที่ขยายหลอดเลือด ระงับอาการปวดได้เช่นเดียวกับยาแก้ปวด

และยังช่วยขับปัสสาวะ ละลายไขมันในเส้นเลือด และช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ เนื่องจากเมาสุราได้

10. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลืo ดในสมองและสมรรถภาพสมอง มีผู้เชี่ยวชาญสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาว่า

ความหอมของกาแฟช่วยกระตุ้นสมองให้ทำงานได้เร็วขึ้น และมีสมาธิ ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น นั้นเป็นเพราะกลิ่นกาแฟ

ทำให้เลือดไหลเวียนในสมองเพิ่มขึ้น

11. ดื่มกาแฟเล็กน้อยทำให้น้ำย่อยในกระเพาะหลั่งดีขึ้น ไขมันแตกตัว หากได้ดื่ม กาแฟเล็กน้อยหลังทานอาหารเสร็จ

คาเฟอีน ในกาแฟจะมีประโยชน์ต่อกระเพาะโดยตรง น้ำย่อยที่กระเพาะและตับอ่อนเพิ่มขึ้น

ขอบคุณที่มา…

g o o r u s i a m

Leave a Reply

Your email address will not be published.