May 28, 2022

ทีมงานรัฐ สงสัย คนต ายข้างถนน ช่วงโควิด อาจถูก จ้างมา เป็นการจัดฉาก

ล่าสุดเ มื่อวันที่ 29 กรกฎาคม น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ตำแหน่งข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กล่าวถึงกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพจับผิดการจัดฉากภาพผู้เสียชี วิตนอนริมถนน ภาพคนล้มบนถนนเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิด

ความเข้าใจผิดว่าเป็นผลกระทบจาก โควิด-19 และเมื่อได้ประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่าบางกรณีน่าสงสัย

ว่าเป็นการรับจ้างไปนอนล้มในสถานที่ต่างๆ เพื่อถ่ายภาพและส่งคลิป ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการสร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคม

ซ้ำเติมวิกฤต ทำลายขวัญและกำลังใจของพี่น้องประชาชน เพิ่มภาระแก่เจ้าหน้าที่และเสี ยเวลาช่วยชีวิตผู้ป่วยที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือ

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า จึงต้องเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการ คือ ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้าง และผู้นำเข้าข้อมูลในสื่อโซเชียล

อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนข้อ 11 แห่งข้อกำหนดฉบับที่ 27 เรื่องมาตรการเพื่อไม่ให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิด

ในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท และความผิดตามมาตรา 14 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

ฐานนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนโดยทุจริต ข้อมูลอันเป็นเท็จที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

ประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

แล้วแต่พฤติการณ์ น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ขอฝากเตือนประชาชนที่พบเห็นภาพในลักษณะดังกล่าว ขอให้หยุดคิดและตรวจสอบ

ที่มาที่ไปของแหล่งข้อมูลที่นำภาพและคลิปมาเผยแพร่ก่อนรีบส่งต่อ ซึ่งอาจตกเป็นเครื่องมือในการสร้างความปั่นป่วนวุ่นวาย

บั่นทอนกำลังใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ที่น่าเป็นห่วงคือเยาวชน อาจเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมนี้ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

“กลุ่มขบวนการเด็กเลี้ยงแกะ ที่สร้างภาพสร้างสถานการณ์นั้น ขอให้คำนึงถึงความเป็นคน เลิกการกระทำดังกล่าวเสีย

เพราะในสถานการณ์วิกฤตโควิดแบบนี้ ทุกวินาทีมีค่าต่อชีวิตผู้ป่วยที่รอคอยความช่วยเหลือ หากเจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลา

กับการตรวจสอบเรื่องโกหกหรือข่าวปลอม หลายชีวิตอาจจะได้รับการช่วยเหลือไม่ทันเวลา

ได้โปรดเห็นแก่ชีวิตมนุษย์”น.ส.ทิพานัน กล่าว

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.