May 28, 2022

ชง ดื่มทุ กวัน ประโย ชน์ มาก มาย

ในช่วงเวลานี้เราควรที่จะต้องดูแลตัวเองใส่ใจในด้านของสุ ข ภ าพกันให้มาก เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรจะละเลยกันไป

เครื่องดื่มน้ำสามเกลอสูตรในวันนี้จะให้ประโยชน์ที่ดีมากๆกับร่างกายของเรา เพราะจะช่วยลดไข มันในเส้นโลหิต

ช่วยดูแลในเรื่องของเ ซ ล ล์ประ สาท ดูแลในด้านของหัว ใจได้อย่างดีมากๆ ซึ่งนับได้ว่าเป็นสมุนไพรที่ได้ให้ประโยชน์กับเรามากมายเลยทีเดียว

วิธี การ ทำ

1 กระเจี๊ ยบ พุทรา จี นและมะตูมแห้งเตรียมทั้ง 3 อย่างนี้ในจํานวนที่เท่าๆกัน

จากนั้นให้นำไปล้างน้ำเปล่าให้สะอาด แล้วนำใส่ลงไปในหม้อ เติมน้ำใส่ลงไป 3 ลิตร

เปิดไฟทำการต้มนานประมาณ 20 นาที แล้วเมื่อครบเวลาแล้วยกลงนำ มากรองด้วยผ้าขาวบาง

เราจะเอาแต่เฉพาะน้ำที่ได้

2 เติมน้ำตาล ทรายแดงใส่ลงไปเล็กน้อยคนให้เ ข้ากันให้ น้ำตาลทร ายละลายดี

เราสามารถที่จะดื่มได้ทั้ง เครื่องดื่มร้อน และเครื่องดื่มเย็น น่าดื่มมาก ๆเลย

4 เครื่องดื่มสมุนไพร ลดไขมัน อุ ด ตัน

•ขิง

ขิงนั้นเป็นสมุนไพรที่ได้ให้ประโยชน์ที่ดีมากๆกับร่างกาย ทำการคั้นขิงแก่สดให้ได้น้ำขิงจำนวนครึ่งถ้วย

แล้วนำไปต้มรวมกับน้ำสะอาด 2 ถ้วย ดื่มวันละ 3 ครั้งหรือจะจิบระหว่างวันก็จะให้ประโยชน์ที่ดีมากๆ

เครื่องดื่มสมุนไพรควรดื่มแบบธรรมชาติที่ไม่ต้องเติมน้ำตาลทรายจะดีต่อสุ ข ภาพของเราอย่างมากที่สุด

นำสูตรเครื่องดื่มนี้ไปชงดื่มกันดูได้ ดื่มได้ในทุกๆวันจะช่วยบำรุงสุ ข ภาพร่างกายให้แข็งแรงและที่สำคัญ

นั้นยังช่วยให้ห่ างไกลจากโ ร คต่างๆได้ด้วย

•กระเจี๊ยบแดง

นำกลีบเลี้ยงหรือใช้เป็นกลีบรองดอกสีม่วงแดงของกระเจี๊ยบ นำไปตากแห้ง จากนั้นให้นำมาบด

เป็นผงชงครั้งละ 1 ช้อนชาในน้ำเดือด 1 แก้ว แล้วก็ดื่มเฉพาะน้ำที่เราได้ ดื่มได้เช้ากลางวันเย็นวันละ 3 ครั้ง

•ดอกเก๊กฮวย

ดอกเก๊กฮวยนำมาต้มในน้ำสะอาด 1 กำมือ ต้มในหม้อให้เดือดจากนั้นปิดไฟ สามารถนำมาดื่มได้

ทั้งเครื่องดื่มร้อนและเครื่องดื่มเย็น

•กะเพรา

กระเพราเราสามารถนำใบของกระเพรานั้นมาต้มได้ ให้ต้มใบและยอด กระเพราสดจำนวน 1 กำมือ

ในน้ำสะอาดจนเดือด พักเอาไว้ให้หายร้อน นำมาดื่มได้แทนน้ำตลอดทั้งวัน

ขอบคุณที่มา…

ธ ร ร ม ท า น วั ด ห น อ ง รั้ ว , สิ ร กั ล ป์

Leave a Reply

Your email address will not be published.