May 23, 2022

คลัสเตอร์กำลังพล สังสรร ค์ใน บ้าน ติดเชื้อ แล้ว11ราย

วันนี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด จ.นครราชสีมา

นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

พร้อมนายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา และผู้แทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาร่วมประชุมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่นพ.วิญญู รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา

ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 444 ราย

สอบสวนโรคเป็นการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 225 ราย ผู้ป่วยเดินทางมารักษา 34 ราย และการสัมผัสผู้ป่วย 185 ราย

รวมยอดสะสม 6,261 ราย รักษาอยู่ 3,391 ราย รักษาหาย 2,814 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

เป็นผู้ป่วยติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงแต่หาเตียงไม่ได้ จึงเดินทางกลับมารักษารายแรกเป็นหญิงอายุ 39 ปี อ.ปากช่อง และรายที่สองเป็นชายอายุ 68 ปี

ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง รวมเสียชีวิตสะสม 56 ราย ทั้งนี้ได้เฝ้าระวังคลัสเตอร์ทหารอากาศกองบิน 1 ข้อมูลของโรงพยาบาลกองบิน 1 ระบุ

ผู้ป่วยรายแรกเป็นนายทหารชั้นประทวน ไทม์ไลน์ วันที่ 14-17 กค. พักอาศัยอยู่ ต.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 18 กค. เดินทางกลับมา

จ.นครราชสีมา วันที่ 21 กค.มีอาการไข้ วันที่ 23-24 ก.ค. เดินทางกลับไปรักษาที่คลินิกใน จ.สมุทรปราการวันที่ 27 กค.

ทราบข่าวเพื่อนนายทหารติดเชื้อ จึงเดินทางกลับ จ.นครราชสีมา พร้อมครอบครัวและเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

วันที่ 28 ก.ค. ผลยืนยันติดเชื้อ ส่วนผู้ป่วยรายที่ 2 มีประวัติ สัมผัสผู้ป่วยลำดับที่ 5,790 วันที่ 23 ก.ค. มีกิจกรรมทางสังคมตั้งวงแคมป์ปิ้งสังสรรค์

ในบ้านพักซึ่งมีครอบครัวร่วมทานอาหารด้วย ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อติดต่อเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นทหารอากาศ ทำให้ติดเชื้อ 9 ราย โดยทหารอากาศรายที่ 9

นำเชื้อไปติดภรรยาเป็นซึ่งเป็นพยาบาล รพ.มหาราช นครราชสีมาและกำลังตั้งครรภ์ อีก 1 ราย รวมทั้งสิ้นมีการติดเชื้อ 11 ราย

อย่างไรก็ตามหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ป่วยไม่ได้ขึ้นตรงกับกองบิน 1 ซึ่งสังกัด กองบิน 6 ดอนเมือง ทำให้เกิดช่องว่างของกฎระเบียบ

แต่ทางกองบิน 1 ขอยอมรับผิดในข้อบกพร่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและยินดีให้ความร่วมมือ

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.