3 วันนี้ ดว งขาขึ้น มีเกณฑ์ ได้ ร างวัล ใหญ่

3 วันนี้ ดว งขาขึ้น มีเกณฑ์ ได้ ร างวัล ใหญ่

ดวงดีเกิ ดวันศุกร์

ดว งชะต าของคนเกิ ดวันนี้โดยมากมักจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้า พร้อมตากันแบบ

พ่อแม่พี่น้องเหมือนครอบครัวอื่นๆสักเท่าไหร่ทำให้ลึกๆเหมือนข าดความอบอุ่นแต่

ไม่รู้ตัวเองพอโตขึ้นมาเลยอย ากสบ ายเลยทำให้มีนิสัยทะเยอทะย านอย าก

มีอย ากกินของดีๆ มีใช้มากๆ อย ากร วยไม่ชอบให้ใครมาดูถูก

วาสนาดีเกิ ดวันเสาร์

ด วงชะต าของท่านที่ได้เกิ ดในวันนี้มักจะพาลพบคนไม่ดีซะมากๆพรรคพวก

เพื่อนฝูงไม่ดีจะเยอะกว่าที่ดีให้ระวังเรื่องการคบกันให้มาก โบร า ณท่านว่า

คบคนพาลคนพาลพา…ไปหาผิดแยกให้ออกระหว่างเพื่อนกับงานไม่งั้นชะต าชีวิต

ท่านเจริญย ากร วยย ากบอกเลยเพร าะดว งของท่านโดยปกติหากพบพาลเพื่อนดีๆ

จะหนุนจะดึงกันไปทำมาหากินที่ดีๆอยู่แล้วอย่ าคบเพื่อน ที่ชวนกันไปทำผิดอย่ าไปยุ่งลึกๆ

ท่านเป็นคนจิตใจดีไม่ค่อยมีพิ ษมีภั ยกับใคร จริงใจกับเพื่อนฝูงดว งชะต าชีวิตของท่าน

จะรว ยได้ต้องผ่านความลำบ ากหลายครั้งเพื่อเป็นบททดสอบสุขภาwระวังเรื่องการกิน

และน้ำหนักไว้หน่อยอาจทำให้ไม่สบ ายได้ 2564 เป็นต้นไป

ผู้โชคดีเกิ ดวั อังคาร

จะมีบ้ านมีรถหมดหนี้สินจะดูดีมีร าศีด วงชะต าของคนเกิ ดวันนี้จะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ได้

เพร าะด วงท่านขึ้นอยู่กับปากเลยปากท่านสามารถพาท่านร ยและปากท่านก็สามารถพาท่าน

จนได้เลยเหมือนกันด้วยนิสัยเป็นคนตรงๆ ซื่อๆไม่ได้คิดอะไรพอไปคุยเจรจากับใครเขา

ก็มักพูดตรงๆพูดความจริงซึ่งความจริงที่เอ่ยออกไปนั้นคนที่ฟังอาจรับไม่ได้

ไม่พอใจเอาได้ยิ่งถ้าคนที่เร าคุยด้วยเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าที่ให้คุณให้โทษในเรื่องหน้าที่

การเ งิน เรื่องเงิ นดาวน์เงิ นเดือนท่านจะลำบ ากเอาได้

ฉะนั้นระวังคำพูดตัวเองให้มากคนที่เกิ ดวันเสาร์

•เป็นความเชื่อส่วนบุ คคลโปรดใช้วิจ ารณญาณในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *