บนที่ดินน้อยๆก็ปลูกได้ ปลูกพริกในกระสอบ เก็บได้ตลอด

บนที่ดินน้อยๆก็ปลูกได้ ปลูกพริกในกระสอบ เก็บได้ตลอด

วันนี้เรามีบทความดีๆมาบอกเพื่อนๆไว้ในการประกอบอาชีพ ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าได้มีผู้คนจำนวนมากได้หันมาให้ความสนใจ

เกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรกันมากยิ่งขึ้น การปลูกพืชผักสวนครัวที่เราจะสามารถเก็บทานได้อยู่ตลอด สามารถที่จะ เก็บนำมาประกอบ

เมนูอาหารเก็บข า ยสร้างเป็นรายได้สร้างเป็นอาชีพเล็กๆน้อยๆ หรือสร้างเป็นอาชีพหลักให้กับตนเองได้เลย

ไอเดียสำหรับการปลูกพืชลงบนถุงกระสอบในวิธีนี้ จะเหมาะมากๆสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อย เพราะมีข้อดีตรงที่ว่า

เราไม่ต้องใช้พื้นที่มาก สามารถที่จะยกเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดายและดูแลได้อย่างง่ายสะดวก ใช้ปุ๋ยผสมลงในดินที่น้อยลง

ทำให้ประหยัดค่าปุ๋ย และประหยัดในส่วนของอื่นๆได้ ทั้งยังกระสอบนั้นมีราคาที่ถูกมีความทนทานจึงได้เป็นไอเดียในการ

ปลูกพืชพลังงานได้อย่างดีตัวอย่างการปลูกพืชในกระสอบของ นาย พิเชษ เกษตรกรสวนพริก ที่ปลูกพริกในกระสอบในพื้นที่แค่ 1 งาน

แต่สามารถทำเงินได้หลัก หมื่น/เดือน ได้มี เคล็ดลับและวิธีการปลูกพืชในกระสอบให้ฟังว่า

เตรียมกระส อบเพื่อป ลูกพริก

สำหรับในขั้นตอนการทำนำดินร่วนปนทรายจำนวน 12 กิโลกรัมมาผสมเข้ากับ มู ลวัวจำนวน 5 ขีด ปูนขาวจำนวน 1 กำมือ

ทำการเคล้าให้เข้ากันดีใส่ลงไปในถุงปุ๋ยพับปากถุงให้สูงขึ้นมาจากดินที่บรรจุอยู่ในถุงประมาณ 1 ฝ่ามือ จะทำให้เป็นการบังลมให้กับต้นกล้า

บริเวณที่ดินจำนวน 1 งานนั้นเราสามารถที่จะปลูกพริกกระสอบได้กว่า 200 ถุง ปลูกระยะเวลากว่า 3 เดือน ก็จะเห็นผลที่ดีมากๆ

และในแต่ละเดือนนั้นเราก็สามารถที่จะได้พริกประมาณ 120 กิโลกรัม ซึ่งตามราคาข า ยท้องตลาด ราคากิโลกรัมละ 130 บาทถึง 150 บาท

คร่าวๆรายได้ก็จะตกเดือนละ 15,000 บาทถึง 18,000 บาท

การป ลูก การดูแ ล

เมื่อได้เตรียมกระสอบใส่ดินสำหรับการเพาะปลูกเป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนถัดมาหยอดเมล็ดพันธุ์ที่ได้เตรียมเอาไว้ใส่ลงไปได้เลย

การดูแลนั้นให้ลดน้ำในช่วงเวลาเช้าและเย็นไม่ให้แห้ง พอพืชเริ่มมีความเจริญเติบโตและมีความแข็งแรงดีแล้ว ให้เรานำน้ำ

หมักมาฉีดใส่ในทุกๆ 5 ถึง 7 วัน เพื่อที่จะได้มีความงอกงามเขียวดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

ข้อดี ในกา รปลูกด้วยวิธีนี้

สำหรับข้อดีในวิธีการปลูกพืชลงในถุงกระสอบนั้น เราสามารถที่จะลงดินใส่ปุ๋ยและปลูกได้ในทุกพื้นที่

และสามารถที่จะมีการยกเคลื่อนย้ายไปมาได้อย่างง่ายดายดูแลได้อย่างง่าย ลดน้ำ ได้อย่างง่าย

เพื่อทำให้พืชนั้นได้รับส า รอาหารได้อย่างเต็มๆ เราจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของปุ๋ยไปได้

สำหรับใครที่สนใจหรือกำลังมองหาวิธีการเพาะปลูกนั้นวิธีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆ

ลองนำไปปรับใช้ตามกันดูได้เลย

ขอบคุณที่มา…

เ ก ษ ต ร อ อ แ ก นิ ก ส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *