June 28, 2022

อุตุเตือน 10 ถึง 14 นี้ ฝนตกหนัก

วันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับ “พย ากรณ์อากาศ” จาก “กรมอุตุนิยมวิทย า” มาฝากเพื่อนๆ เตือน 10-14 ส.ค.64

ขอให้ประชาช นบริเวณพื้นที่เสี่ ยงภั ยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

ระวังอันตรา ยจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

รายงานสภาพอากาศอีก 7 วันข้างหน้า จาก “กรมอุตุนิยมวิทย า” ระบุ “พย ากรณ์อากาศ” ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2564 – 14 สิงหาคม 2564

คาดการณ์ว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ตลอดช่วง ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ของประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นได้ในระยะนี้ประกอบกับในช่วงวันที่ 10-14 ส.ค. 64 ร่องมรสุมจะพาดผ่านประเทศเมียนมา

ตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบน และประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่าง คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 10 – 14 ส.ค. 64 ขอให้ประชาช นบริเวณพื้นที่เ สี่ยงภั ยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

ระวังอันตราย จากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

และควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง “กรมอุตุนิยมวิทย า” ยังให้รายละเอียด “พย ากรณ์อากาศ” ถึงข้อควรระวัง

ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2564 – 14 สิงหาคม 2564 ระบุว่า

ภาคเห นือ

ในช่วงวันที่ 8 – 9 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 14 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 8 – 9 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 14 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 8 – 9 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 14 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 8 – 9 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 14 ส.ค. 64มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

ในช่วงวันที่ 8 – 9 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 14 ส.ค. 64มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

ในช่วงวันที่ 8 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งส่วนในช่วงวันที่ 9 – 14 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง

ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 18-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 8 – 9 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 14 ส.ค. 64มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ขอบคุณที่มา…

b a n g k o k b i z n e w s

Leave a Reply

Your email address will not be published.