May 28, 2022

มาไม่ทันตั้งตัว หนักสุดในรอบ 5 ปี ฝน ถล่มเชียงราย น้ำป่าท ะ ลักท่วมแม่สา ย

มูลนิ ธิสภาเตือนภั ยพิบัติแห่งชาติ เปิดเผยภาพล่าสุดของจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำ

ที่ปกคลุมเวียดนามตอนบน ทำให้เกิดฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน

น้ำป่าไหลหลากพร้อมกับเขียนแคปชั่นระบุว่า อิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน

เกิดฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย

คาดว่า 12 ชม.ข้างหน้าจังหวัดเชียงรายยังมีฝนตกต่อเนื่อง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั่วพื้นที่ของจ.เชียงราย เกิดฝนตกหนัก

โดยเวลาประมาณ 04.00 น.ที่ผ่านมา น้ำป่าจากลำห้วยแล้งพื้นที่ดอยตุง เทือกเขาดอยนางนอน ทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านสันเกล็ดทอง

หมู่ 7 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย โดยน้ำเข้าท่วมบ้านเรือน ขณะที่ชาวบ้านยังไม่ทันตั้งตัว ทำให้ข้าวของต่างๆ ถูกน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดพา

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสิ่งของต่างๆ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก น้ำยังพัดเอาถนนภายในหมู่บ้าน ข้าวของภายในวัด เสียหาย

หลังเกิดเหตุนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.เชียงราย นายประสงค์

หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ต.โป่งงาม ให้เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่พบว่าน้ำป่า

ได้ทะลักเข้าท่วมหมู่บ้าน สันเกล็ดทอง หมู่บ้านดง บ้านถ้ำพัฒนา บ้านสันก่อสา บ้านถ้ำ ต.โป่งงาม ทำให้มีบ้านที่เสียหายทั้งหลังจำนวน 1 หลัง

เสียหายบางส่วนอีก 30 หลังคาเรือน นอกจากนี้ ยังมีรั้วบ้าน ถนน เสียหาย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นรายๆ เบื้องต้น

อบต.โป่งงาม จัดข้าวกล่องมาให้แก่ชาวบ้านในเบื้องต้นประมาณ 450 คน ขณะที่ชาวบ้านะรบุว่า เป็นน้ำท่วมหนักในรอบ 5 ปี

นับตั้งแต่มีเหตุน้ำป่าท่วมใหญ่เมื่อเดือน เม.ย.2560 เป็นต้นมาด้วย นอกจากนี้ พบว่าขณะเกิดน้ำท่วมครั้งนี้ฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

ทำให้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนประชาชนให้ยังคงระมัดระวัง โดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งและพื้นที่สูงที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่มได้

ขอบคุณที่มา…

มู ล นิ ธิ ส ภ า เ ตื อ น ภั ย พิ บั ติ แ ห่ ง ช า ติ

Leave a Reply

Your email address will not be published.