May 24, 2022

ละสังขาร พระเทพสุเม ธมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดตร าด

นับเป็นนข่าวเศร้าของศิษยานุศิษย์ สำหรับพระเทพสุเมธมุนี (ท่านพ่อสง่า สกฺโก ป.ธ.๕) ลำดับสมณศักดิ์ ได้ดังนี้

พ.ศ. 2514 เป็นเปรียญธรรม ๕ ประโยค,

พ.ศ.2522 เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูวิบูลคณานุรักษ์

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2529 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่พระวิมลเมธาจารย์

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชสุเมธาภรณ์ สุนทรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2547 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุเมธมุนี ศรีสังฆโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 ส.ค.2564 พระพระชูศักดิ์ ศักดิ์แพทย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต อ.เมือง จ.ตราด

ได้แจ้งข่าวให้พุทธศานิกชน ว่า พระเทพสุเมธมุนี (ท่านพ่อสง่า สกฺโก ป.ธ.๕) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด

และอดีตเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต พระอารามหลวงมรณภาพแล้วอย่างสงบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ด้วยสิริอายุ 91 ปี 63 พรรษา

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.