เตรียม ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2

เตรียม ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2

เป็นข่าวดีที่ ที่ตั้งตา รอคอย สำหรับใครหลายๆคน พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนรอบ 2 แทนกลุ่มแรกที่ลงทะเบียนไปแต่ไ ม่ใช้สิทธิ์

คาดว่าเหลือสิทธิ์เพิ่ม 1 ล้านสิทธิ์ ใครลงได้บ้าง จะต้องเตรียมอะไร ดูเลย จากกรณีที่รัฐบาล เปิดให้มีการลงทะเบียนคนละครึ่ง

จำกัดจำนวนที่ 10 ล้านสิทธิ์ แต่ปรากฏว่า มีบางคนที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว แต่ไ ม่มาใช้สิทธิ์ครั้งแรกตามที่กำหนด ทำให้จะถูกตัดสิทธิ์ไป

และจะทำให้มีการเปิดลงทะเบียนรอบ 2 เพื่อเข้ามาทดแทนคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปนั้น วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า..

นายผยง ศรีวณิช กรร มการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า.. ผู้ที่ไ ม่ยอมใช้สิทธิ์ คนละครึ่ง ครั้งแรกนั้น

มีจำนวนมากถึง 1 ล้านคน จากทั้งหมด 10 ล้านคน ซึ่งคาดว่าการลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้

อาจจะให้สิทธิ์มาสุดถึง 1.9 ล้านสิทธิ์ เพื่อเข้ามาทดแทนคนที่ไ ม่ยอมใช้สิทธิ์ แต่ไ ม่ใช่การขยายโควตาเพิ่มขึ้น และมั่นใ จว่า

ระบบจะสามารถรองรับการลงทะเบียน 20 ล้านคนต่อวันได้แน่นอน ในส่วนของร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

ยังสามารถจะลงทะเบียนได้ ยังไ ม่มีการปิดลงทะเบียนแต่อย่างใด

คุณสมบัติคนที่สามารถ ลงทะเบียนคนละ ครึ่ง รอบ 2

• มีบัตรประจำตัวประช าชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย

• อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบู รณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

• ไ ม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

• ไ ม่ใช่คนที่ลงทะเบียนและ ถูกตัดสิทธิ์ในรอบแรก

ขอบคุณที่มา…

ฐ า น เ ศ รษ ฐกิ จ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *