May 23, 2022

รอหล วงคงไม่ ทัน ซื้อ ATK ระดมตรวจโควิดกันเอง

ที่ ร.ร.วัดชลธีพฤษาราม หมู่ 1 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร นายสารัช เกิดกุลรัช กำนันตำบลปากตะโก

นายพิรมย์ สารูป นายกเทศมนตรี ต.ปากตะโก นายธีรยุทธ ปางวิรุฬรักษ์ นักธุรกิจใหญ่ นายคมกริช เทศสุวรรณ ผอ.ร.ร.วัดชลธีพฤษราม

นายสุรสิทธิ์ เปรมชัยปราการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 พร้อมด้วย พระสงฆ์ ครู จนท.สาธารณสุข ระดมชาวบ้านในหมู่บ้านกว่า 200 คน

เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ชุดตรวจ ATKโดยชุดตรวจ ATK ได้มีกลุ่มคนวงการต่างๆ ใน ต.ปากตะโก บริจาคเงินซื้อ

เพื่อตรวจให้กับชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน สาเหตุที่ชาวบ้านใน ต.ปากตะโก ต้องระดมจัดการตรวจหาเชื้อกันเองในชุมชน หลังจากในช่วง

สัปดาห์ที่ผ่านมามีการระบาดอย่างหนักในหมู่บ้าน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 กว่า 10 คน เนื่องจากชาวบ้านบางส่วนออกไปทำงานที่ล้งผลไม้ใน

อ.ทุ่งตะโก อ.หลังสวน และนำเชื้อกลับบ้าน ซึ่งบ้านของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการประมงเป็นบ้านขนาดเล็กแต่อยู่กันมากจนแออัด

บางหลังรวมกันอยู่ถึง 8 คน เมื่อมีผู้ติดเชื้อเข้ามาในบ้านทำให้ติดเชื้อกันทั้งบ้าน ในขณะที่รับเชื้อแล้วไม่แสดงอาการ แต่สามารถแพร่เชื้อได้

จึงเกิดความกลัวว่าจะทำให้คนหมู่บ้านอาจติดเชื้อได้ นายธีรยุทธ กล่าวว่า ถ้ารอทางราชการเพียงอย่างเดียวคงไม่ทัน

ชาวบ้านได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจเชื้อเอง ตั้งเป็นศูนย์กักตัว เมื่อพบผู้ติดเชื้อจะนำไปไว้ที่ศูนย์ ซึ่งได้ร่วมกันหุงหาอาหาร ผลัดกันเข้าเวร

ดูแลผู้ติดเชื้อ เราจะต้องแยกคนติดเชื้อ ผู้เสี่ยงสูง คนปกติออกจากกัน และชุมชนต้องช่วยกันทุกด้านในสถานการณ์อย่างนี้

ด้าน นายสารัช กล่าวว่า ชาวบ้านได้พูดคุยกันแล้วเห็นว่า ต้องขอให้ชุมชนร่วมกันช่วยเหลือทางสาธารณสุข จึงได้ระดมทั้งสถานที่

อุปกรณ์ต่างๆ อาหารการกิน ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในตำบล ให้ใช้ ร.ร.วัดชลธีพฤษาราม ซื้อสิ่งของจำเป็นต้องใช้

ทั้งที่นอน มุ้ง ถังขยะ รวมถึงทีมงานทำอาหาร และการเข้าเวรดูแลผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้จากการตรวจหาเชื้อจนถึงเวลา 12.00 น.

พบว่ามีผู้ติดเชื้อ จากการตรวจ 200 คน มากถึง 14 คน เป็นที่น่าสลดใจ ที่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มคนผู้สูงอายุ

จึงได้นำตัวไปไว้ที่ศูนย์กักตัว ดูอาการ และ รอให้ รพ.ทุ่งตะโก มีเตียงว่างแล้วส่งเข้ารับการรักษาตามระบบต่อไป

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.