โชว์ผลวิจัย ฉีดไขว้ S V+A Z ได้ภูมิ ที่ไม่ยั บยั้งไวรัส เผยสูตรที่ได้ผลกับ เดลตา โดย หมอธีระวัฒน์

โชว์ผลวิจัย ฉีดไขว้ S V+A Z ได้ภูมิ ที่ไม่ยั บยั้งไวรัส เผยสูตรที่ได้ผลกับ เดลตา โดย หมอธีระวัฒน์

หลายๆคนสนใจ และ ติดตามข่าว นี้ การระบาดของเชื้อไวรั สโควิดในประเทศไทย นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น มีผู้ติดเชื้อหลักหมื่น

และเ สียชีวิตหลายร้อย ขณะที่การระมฉีดวัคซีนนั้น เจ้าหน้าที่ก็พยายามเร่งฉีดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการใช้สูตรฉีดไขว้ให้ประชาชน

ดยทางการไทยได้นำการวิจัยมาเทียบเคียงว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสได้สูงล่าสุดวันที่ 19 ส.ค.64 นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงข้อมูลผลการวิจัยสลับวัคซีนโดยกรมวิทยศาสตร์การแพทย์ จากกลุ่มตัวอย่าง และอธิบายถึงระดับภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นของวัคซีนแต่ละชนิด

รวมถึงภูมิที่เพิ่มขึ้นของการฉีดไขว้

โดย นพ.ธีระวัฒน์ ระบุข้อความว่า ข้อมูลที่ทางการออกมาเปิดเผยว่า การใช้เข็มที่หนึ่งคือซิโนแวค และเข็มที่สองเป็นแอสตร้านั้นจะเห็นได้ว่า

ถึงแม้ภูมิที่วัดจะดูสูงกว่าซิโนแวค 2 หรือ แอสตร้า 2 แต่ภูมิที่เห็นนั้นเป็น “ภูมิรวม” ไม่ใช่ภูมิที่ยับยั้งไวรัส

และเมื่อดูภูมิเฉพาะเจาะจงที่ยับยั้งไวรัสเดลต้านั้น ที่ดีที่สุดคือ ซิโนแว็คสองเข็ม ตามด้วยเข็ม 3 แอสตร้า

ดังนั้น ข้อมูลนี้ยืนยันว่าประสิทธิภาพของการไขว้ เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้านั้น

ไม่ได้ทำให้มีกำไรขึ้น และไม่ข้ามไปคุ้มกันเดลต้า จะเสียแอสตร้าไปเปล่าๆ หรือไม่

ขอบคุณที่มา…

ธี ร ะ วั ฒ น์ เ ห ม ะ จุ ฑ า T h i r a v a t H e m a c h u d h a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *