May 25, 2022

ธนาธร เผยเรื่องราวดีๆ ผลิตเครื่องเพิ่มความเข้มข้ นออกซิเจน ช่วยผู้ ป่วยโควิดสำเร็ จแล้ว

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความบนเพจเฟซบุ๊ก Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

เปิดเผยความคืบหน้าในโครงการของคณะก้าวหน้า เพื่อผลิตเครื่อง O2P (Oxygen to People) ซึ่งเป็นเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน

ในอากาศสำหรับผู้ป่วยโควิด โดยจะมีการแถลงเปิดตัวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ในวันที่ 20 ส.ค.64 เวลา 12.00 น.นายธนาธร ระบุว่า หลังจาก 3 สัปดาห์

ของการทดสอบลองผิดลองถูกและความผิดพลาดนับ 100 ครั้งวันนี้ตนภูมิใจอย่างยิ่งที่จะประกาศให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่า

เราประสบความสำเร็จในการผลิตเครื่องต้นแบบ O2P แล้ว และกำลังเร่งเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก หรือ Mass Production

อย่างน้อย 100 เครื่อง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่เข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขโดยเร็วที่สุด นายธนาธร ระบุต่อไป ว่าความสำเร็จครั้งนี้

ไม่ได้เกิดจากตนคนเดียว แต่เกิดจากข้อมูลตั้งต้นของสมาคมเมคเกอร์แห่งประเทศไทย ผู้ริเริ่มการคิดค้นผลิตอุปกรณ์ชนิดนี้

ที่ทำให้ตนและทีมวิศวกรอาสา นำมาต่อยอด ทดลองประกอบเครื่อง หาสูตรที่เหมาะสม รวมทั้งมีการระดมความคิดจากห้อง Clubhouse

ซึ่งมีวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมให้ความเห็นจำนวนมาก จนสามารถผลิตเครื่องออกซิเจนนี้ได้เป็นผลสำเร็จ “นี่คือการพิสูจน์ว่าฝีมือของนักประดิษฐ์

วิศวกรไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก และในอนาคต เราจะสามารถสร้างซัพพลายเชนการแพทย์ เพื่อลดการพึ่งพิงต่างประเทศ

ทำให้ระบบสาธารณสุขไทยมั่นคงกว่านี้ได้แน่นอน” นายธนาธร กล่าว นายธนาธร ยังระบุด้วย ว่าในวันที่ 20 ส.ค.64 ในเวลา 12.00 น.

ตนจะจัดเฟซบุ๊กไลฟ์ “คิดไปข้างหน้ากับธนาธร” เพื่อเปิดตัวเครื่อง O2P อย่างเป็นทางการ พร้อมแนะนำที่มาที่ไปและกลไกการทำงานของเครื่อง O2P

รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนนำออกใช้งานจริงในเร็ววันนี้

ขอบคุณที่มา…

T h a n a t h o r n J u a n g r o o n g r u a n g k i t – ธ น า ธ ร จึ ง รุ่ ง เ รื อ ง กิ จ

Leave a Reply

Your email address will not be published.