May 28, 2022

ช่วยเกษตรกร เหมาลำใย 6 ตัน หลังเกิด ปัญหาล้นตลาด ราค าตกต่ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ มอบลำไย 6 ตัน ให้ตัวแทนนำไปแจกจ่ายกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ

และปริมณฑล โดยลำไย ทั้งหมดน.ส.ยิ่งลักษณ์รับซื้อมาจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งปีนี้มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 20%

ทำให้ลำไยล้นตลาดและราคาขายตกต่ำ ซ้ำเติมความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

ที่ผ่านมาน.ส.ยิ่งลักษณ์ได้แสดงความห่วงใยมาโดยตลอด และเร่งรัดให้รัฐบาลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาจัดระเบียบพื้นที่การเกษตร

ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ยึดหลักการตลาดนำการผลิต ปัจจุบันราคาสินค้าเกษตรหลายประเภทตกต่ำเป็นอย่างมาก

ทั้งลำไย มังคุด ยางพาราและข้าว ซึ่งพืชผลแต่ละชนิดเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักให้กับพี่น้องเกษตรกรในหลายจังหวัด

โดยในปีนี้พบว่าราคารับซื้อลำไยตกต่ำอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่เดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา โดยราคารับซื้อลำไยลดลงเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4 บาท

ลำไยเกรด AA จากที่เคยรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 23 บาท ปัจจุบันลดลงมาเหลือ 19 บาท เกรด A จากกิโลกรัมละ 13 บาท

เหลือ 9 บาท เกรด B จากกิโลกรัมละ 6 บาทเหลือ 5 บาท ทั้งนี้ ในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์จะมีการวางแผนรับมือ

กับสินค้าเกษตรก่อนผลผลิตออกสู่ตลาด ในกรณีของสวนลำไย จะมีการประชุมระหว่างเกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด ส.ส.ในพื้นที่ และล้งรับซื้อลำไย เพื่อวางแผนการบริหารผลผลิตลำไยตั้งแต่ผลผลิตติดดอก

และหาข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งสามารถจัดการปริมาณความต้องการของตลาดในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างสอดคล้องกับผลผลิตที่ออกมา

ขอบคุณที่มา….

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.