May 28, 2022

สิระ ท้า โชว์ใบรับรองแพทย์ บอ ดจ ริงให้ 1ล้าน

นับเป็นข่าวที่หลายๆคนติดตามอย่างใกล้ชิด เมื่อเวลา 11.05 น. วันที่ 23 ส.ค.2564 ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ

กล่าวถึงการลงพื้นที่ดินแดง เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา ว่า มีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 2 คณะ คือ คณะกมธ.การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

และสิทธิมนุษยชน และ คณะกมธ.การพัฒนาการเมือง สภาผู้แทนราษฎร ว่าเราเห็นความเดือดร้อนของประชาชน และได้สะท้อนปัญหาวิธีการแก้ไข

ปัญหาของตำรวจ จึงมีการยกตู้คอนเทนเนอร์ออก และเลื่อนไม่ให้อยู่ในที่ชุมชน รวมถึงการคัดกรองประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมนายสิระ

กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา ไม่มีการชุมนุม แต่เป็นแก๊งป่ วนเมืองที่ต้องการปะ ทะกับตำรวจอย่างเดียว

และมีตัวแทนนักศึกษาจาก 7 มหาวิทยาลัย แนะนำว่าการชุมนุมเรียกร้องตามรัฐธรรมนูญ ต้องปราศจากอาวุธ และไม่ใช้ความ รุน แรง

และต้องมีการคัดกร องผู้ชุมนุม ไม่ให้พกพ าอาวุ ธ และพวกชอบใช้ความรุนแรงให้คัดออก การชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ไม่มีความรุนแ รง เป็นการชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ แต่ตรงสามเหลี่ยมดินแดงไม่ใช่การชุ มนุม เป็นการจ้างมาทำร้ายเจ้าหน้าที่

ซึ่งการพกพาอาวุธต้องถูกดำเนินคดีตามหลักสากล ส่วนกรณี ไฮโซลูกนัท หรือ นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย ที่เข้าร่วมชุมนุมและได้รับบาดเ จ็บ

บริเวณดวงตานั้น นายสิระ กล่าวว่า มีข้อสังสัยว่าตาบ oดจริงหรือไม่ ตนมีคลิปว่าสิ่งแปลกปลอมที่ลอยลงมาไม่ได้โดนตา

ทำให้ตนไม่เชื่อว่าตาบ o ด เพราะจนวันนี้ไม่มีแพทย์ออกมาบอกว่าตาบอด และหากตาบo ดจริงต้องใช้เวลารักษาตัวคงไม่มาเดินได้แบบนี้

นายสิระ กล่าวต่อว่า การเป็นลูกไฮโซได้รับการเลี้ยงดูที่ดีทำได้แค่นี้หรือ ตาไม่บo ดก็บอกตาบoด ตนก็ขอให้บo ดสองข้างไปเลยจริง ๆ

ให้พริกเข้าตาให้ตาบ oดสองข้างไปเลย ตนขอให้เอาใบรับรองแพทย์มาแสดง ถ้าไฮโซลูกนัทตาบ oดจริง

ตนให้เลย 1 ล้านบาท อย่าเอาแค่เลื o ดเข้าตาแล้วบอกว่าตาบo ดไปหวังผลทางการเมือง ยุยง ปลุ กปั่น

ให้ประชาชนลุกขึ้นมาทำผิดกฎหมาย ถ้าตาไม่บ oดขอให้สังคมออกมาร่วมประณามค นคนนี้

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.