สิระ ท้า โชว์ใบรับรองแพทย์ บอ ดจ ริงให้ 1ล้าน

สิระ ท้า โชว์ใบรับรองแพทย์ บอ ดจ ริงให้ 1ล้าน

นับเป็นข่าวที่หลายๆคนติดตามอย่างใกล้ชิด เมื่อเวลา 11.05 น. วันที่ 23 ส.ค.2564 ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ

กล่าวถึงการลงพื้นที่ดินแดง เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา ว่า มีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 2 คณะ คือ คณะกมธ.การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

และสิทธิมนุษยชน และ คณะกมธ.การพัฒนาการเมือง สภาผู้แทนราษฎร ว่าเราเห็นความเดือดร้อนของประชาชน และได้สะท้อนปัญหาวิธีการแก้ไข

ปัญหาของตำรวจ จึงมีการยกตู้คอนเทนเนอร์ออก และเลื่อนไม่ให้อยู่ในที่ชุมชน รวมถึงการคัดกรองประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมนายสิระ

กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา ไม่มีการชุมนุม แต่เป็นแก๊งป่ วนเมืองที่ต้องการปะ ทะกับตำรวจอย่างเดียว

และมีตัวแทนนักศึกษาจาก 7 มหาวิทยาลัย แนะนำว่าการชุมนุมเรียกร้องตามรัฐธรรมนูญ ต้องปราศจากอาวุธ และไม่ใช้ความ รุน แรง

และต้องมีการคัดกร องผู้ชุมนุม ไม่ให้พกพ าอาวุ ธ และพวกชอบใช้ความรุนแรงให้คัดออก การชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ไม่มีความรุนแ รง เป็นการชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ แต่ตรงสามเหลี่ยมดินแดงไม่ใช่การชุ มนุม เป็นการจ้างมาทำร้ายเจ้าหน้าที่

ซึ่งการพกพาอาวุธต้องถูกดำเนินคดีตามหลักสากล ส่วนกรณี ไฮโซลูกนัท หรือ นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย ที่เข้าร่วมชุมนุมและได้รับบาดเ จ็บ

บริเวณดวงตานั้น นายสิระ กล่าวว่า มีข้อสังสัยว่าตาบ oดจริงหรือไม่ ตนมีคลิปว่าสิ่งแปลกปลอมที่ลอยลงมาไม่ได้โดนตา

ทำให้ตนไม่เชื่อว่าตาบ o ด เพราะจนวันนี้ไม่มีแพทย์ออกมาบอกว่าตาบอด และหากตาบo ดจริงต้องใช้เวลารักษาตัวคงไม่มาเดินได้แบบนี้

นายสิระ กล่าวต่อว่า การเป็นลูกไฮโซได้รับการเลี้ยงดูที่ดีทำได้แค่นี้หรือ ตาไม่บo ดก็บอกตาบoด ตนก็ขอให้บo ดสองข้างไปเลยจริง ๆ

ให้พริกเข้าตาให้ตาบ oดสองข้างไปเลย ตนขอให้เอาใบรับรองแพทย์มาแสดง ถ้าไฮโซลูกนัทตาบ oดจริง

ตนให้เลย 1 ล้านบาท อย่าเอาแค่เลื o ดเข้าตาแล้วบอกว่าตาบo ดไปหวังผลทางการเมือง ยุยง ปลุ กปั่น

ให้ประชาชนลุกขึ้นมาทำผิดกฎหมาย ถ้าตาไม่บ oดขอให้สังคมออกมาร่วมประณามค นคนนี้

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *