May 22, 2022

ผิวสว ยด้วย โซ ดา

วันนี้เราจะพามาดู อีกหนึ่งประโยชน์ของโซดาคือ ประสิทธิภาพในการขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างล้ำลึก

เนื่องจากในน้ำโซดามีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ละลายอยู่มาก เจ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จะไปเกาะไขมันและสิ่งสกปรกที่ฝังรากลึกในรูขุมขนและช่วยกำจัดออกมา ทำให้ผิวสะอาดหมดจด

น้ำโซดามีลักษณะเป็นกรดอ่อนๆ เช่นเดียวกับผิวหน้าของเรา ดังนั้นจึงสามารถกำจัดความมัน

และสิ่งสกปรกในรูขุมขน ไปพร้อมๆกับช่วยกระชับรูขุมขนได้ด้วย สามารถช่วยคลายปัญหาสิวอุดตัน

และรูขุมขนกว้างได้ นอกจากนี้ไม่เฉพาะผิวหน้าเท่านั้น สามารถใช้โซดากับผิวบริเวณอื่นๆได้ทั่วเรือนร่าง

อย่างร้านเสริมสวยหลายๆร้านในญี่ปุ่นมีบริการทำเฮดสปาด้วยน้ำโซดาด้วยนะคะ น่าลองๆ

วิธี การดั งต่อไปนี้

1. เทโซดาลงในชามหรือกะ ละมังใบเล็กๆ

2. จุ่มหน้าลงไปในชาม กลั้นหายใจเอา หน้าแช่ไว้ประมาณ 10 วินาที หรือนา นกว่านั้นก็ได้

3. ถ้าเริ่มรู้สึ กซู่ซ่าที่ผิวห น้าก็รีบขึ้นเลยทัน ที

คำเตื อน : ถ้าแช่นานเกิ นไปอาจทำให้ผิวหน้าแห้ งเกินไปได้

แนะนำให้ทำเช่นนี้สั ดาห์ละ 2-3 ครั้ง แล้วค่ อยสังเกตดูว่า…

รูขุมขนของเราจะกร ะชับขึ้น แถมยังมีใบหน้าใสๆมากขึ้นด้วย

ขอบคุณที่มา…

g a n g b e a u t y

Leave a Reply

Your email address will not be published.